Pressmeddelande med anledning av massakrerna i Bagdad

Söndagen den 31 oktober 2010 bröt sig en grupp terrorister, som tillhör en militant organisation som kallar sig "Den islamistiska staten av Irak" med kopplingar till Al-Qaida, in i den syrisk-katolska kyrkan "Sayidat al-Nejat" och begick en av de mest extrema och barbariska massakrer mot den kristna assyriska folkgruppen i Irak sedan invasionen 2003.

Denna islamistiska grupp höll oskyldiga kristna som hade kommit söndagsmässan för att delta i gudstjänsten som gisslan och öppnade eld mot dem. Denna massaker resulterade i minst 50 döda assyrier/kaldéer/syrianer enligt rapporter. Som en följd av detta dödades även ett antal personer i de irakiska säkerhetsstyrkorna i deras försök att rädda gisslan som hölls i kyrkan.

Detta dåd var både välplanerat och välorganiserat samt begicks endast få dagar efter den katolska kyrkans heliga synod för Mellanösterns kristna. Massakern sänder ett klart budskap om terroristernas övertygelse om att inte bara fortsätta deras plan att rensa ut kristna från Irak utan även att intensifiera den. Sådana ensidiga massakrer mot kristna i Irak leder till en uttömning av den ursprungsbefolkningen genom migration och ökat dödstal samt eliminerar all form av etnisk, religiös och kulturell mångfald i Irak.

Denna massaker kommer i en tid av ett oroväckande politiskt vaccum i Irak och en fullständig oförmåga av den irakiska regeringen att tillgodose säkerhet och stabilitet samt förse ett adekvat skydd för kristna assyrier från den riktade etniska rensningen som sker i Irak på den kristna befolkningen än idag.

Samtidigt som vi starkt fördömer denna massaker påkallar vi även våra politiska partier, organisationer och kyrkor att ena deras krafttag för att pressa den irakiska regeringen för att utföra sina politiska och konstitutionella ansvarstaganden och för att utföra nödvändiga åtgärder för att förse vårt folk och våra kyrkor med erforderligt skydd. Tillsammans måste vi påkalla det internationella samfundet och kräva skapandet av en fristad för vårt folk på Ninevehslätten samt säkra en autonomi för vårt folk inom ramen för staten Irak. Detta för att säkerställa stabilitet för vårt folk och för att ge en säker och värdig återvändo för våra flyktingar runt om i världen. Denna fristad är det bästa valet för att garantera den fortsatta nationella, religiösa och civiliserade existensen för vårt folk i deras hemland i Irak baserat på ömsesidig förståelse och samexistens med alla parter i hemlandet.

Idag är en svart dag för nationen.

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter