Öppet möte om assyriernas hotade existens i Syrien

Söndagen den 14 feb 2016 anordnade Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige ett öppet möte i dialog med allmänheten om assyriernas akuta läget i Syrien. ADO:s representanter gav en kort information om senaste läget I Syrien och vad ADO har gjort efter senaste terrordåden i Kamishly, samt vilka initiativ ADO har tagit i diasporan.

Efter den korta informationen fick allmänheten möjlighet att ställa frågor och komma med förslag på hur vi som folk kan bevara vår existens i Syrien som är hotad. Allmänheten betonade vikten av att ha möten som dessa och bad ADO följa upp steget som organisationen tog för femton dagar sedan för att samla de assyriska kaldeiska syrianska organisationerna kring ett gemensamt mål.

ADO tackar allmänheten för deras närvaro samt för engagemanget, frågorna som ställdes och efterföljande diskussioner.

Assyriska Demokratiska Organisationen
2014-02-14

Taggat med: , , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter