ADOs möte med USA

En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen under ledningen av ADO Ordf Daoud Daoud träffade den amerikanska administrationen torsdagen den 24 september 2020 i staden Hasaka i Syrien.

Mötet handlade om den senaste politiska utvecklingen i Syrien. ADOs delegation presenterade sin vision om den nya Syrien och betonade vikten av en politisk lösning i enlighet med FN-säkerhetsrådets resolution 2254.ADO delegationen framförde sina förväntningar på det internationella samfundet om att påskynda den politiska processen och undanröja hindern för den Konstitutionella Kommittén för att lyckas med sitt arbete att forma en ny konstitution som bygger på demokratiska grunder som garanterar alla etniska gruppers nationella rättigheter, respektera mångfalden och ska vara neutral mot alla religioner.

ADO delegation lyfte även upp den svåra situationen för det assyriska syrianska folket, särskilt i Khabour regionen som drabbades hård efter ISIS invasion.

Under mötet diskuterades även dialogen mellan kurdiska organisationer som äger rum med amerikansk medling och andra aktuella frågor.
Parterna var överens om vikten av att dialogen mellan amerikanska administrationen och ADO fortsätter i framtiden.

Inlagd Allmänna
Nyheter