Bilder

Rom konferensen 20 sep 2012

Assyriska Demokratiska Organisationen medverkade den 20 - 21 september i en Romkonferens, som anordnades av den italienska regeringen. Konferensens syfte var att diskutera det framtida nya Syrien samt minoriteternas status. De inbjudna var, bland andra, Syriska Nationella Rådet, Kurdiska Nationella Rådet, Assyriska Demokratiska Organisationen och representanter från olika minoriteter. Gabriel Mushe, ADOs ordförande från Kamishli, framförde nedanstående text om organisationens vision som behandlar hur ett framtida demokratiskt Syrien kan återuppbyggas.

Kamishlo 20120601

Demonstration i Kamishly den 24 februari 2012

Trots alla hotelser och repressalier demonstrerade Assyriska ungdomar för frihet och värdighet i Staden Kamishly i Syrien.

ADO:s 52 års jubileum i USA 2009

Bilder från olika ADO aktiviteter i USA

Nyheter