1 maj: Assyrier krävde rättvisa och solidaritet

1 maj är tradition och delvis också kultur för assyrier i Sverige. I många städer har assyriska föreningar år efter år deltagit i arbetarrörelsens 1 maj tåg. Många sökte sig också i år ut på gator och torg för att medvetandegöra allmänheten om frågor som berör oss assyrier. Det handlade framför allt om att informera om folkgruppens situation i hemländerna och samtidigt föra fram politiska krav.

Enligt uppgifter genomfördes aktiviteter i ett antal städer runt om i landet. I bland annat Göteborg, Jönköping, Norrköping, Södertälje och i Stockholm begav sig flera hundratals assyrier ut för att delta i 1 maj aktiviteter. En fråga som stod i centrum var S:t Gabriel och den rättsprocess som klostret står inför. Vidare fanns paroller om erkännande av folkmordet på assyrierna, asly för assyriska flyktingar samt autonomi för assyrierna.

Uppslutningen uppges ha varit varierande. I Jönköping arbetar med brett och förberedelser pågår i månader innan. 1 maj- kommittén konstitueras av ett flertal lokala assyriska organisationer såsom föreningar och kyrkor. En gemensam kommuniké distribueras på demonstrationen. I andra städer är det i regel föreningarna själva som står som organisatörer.

Den politiska opinionsbildningen börjar i mångt och mycket lokalt. Det är där människor samlas och där som samtal kan föras med företrädare för partier och organisationer. Att fortsätta demonstrera 1 maj är följaktligen något mycket viktigt för att assyrierna skall kunna skapa opinion för de egna frågorna.

Även om ambitionen är att ha så stor uppslutning som möjligt är det emellertid inte alltid det som är avgörande för framgång. Det mångåriga kravet på ett erkännande av folkmordet är ett exempel på en fråga som successivt vuxit och numera också behandlats i Sveriges riksdag. Vår uppmaning till föreningar och organisationer är att fortsätta att vara aktiva i samband med 1 maj.

Inlagd Allmänna
Nyheter