ADO’s delegation träffar företrädare för föreningar och organisationer

ADO-delegationen har nu fastställt sitt program för vistelsen i Sverige. Det är ett intensivt program som innehåller besök i föreningar och möten med medlemmar i de assyriska föreningarna. Under ett möte med ADO's Sverige Sektion diskuterades situationen i hemlandet samt frågor av organisatorisk karaktär.

Sait Yildiz, ordförande för ADO i Sverige, säger att syftet med besöket är att allmänheten skall ha möjlighet att träffa delegationen. Därav de många besöken i föreningar runt om i landet. Därutöver finns också möten med företrädare för olika politiska organisationer inplanerade.

Vid söndagens föreläsning i Assyriska Kulturföreningen i Norrköping fick ett 70-tal åhörare möjlighet att ta del av Gabriel Mushes redogörelse för ADO’s arbete och verksamhet i hemländerna. Bland annat togs Mor gabriel frågan upp, något som starkt engagerat ADO som haft ett flertal företrädare på plats vid de olika rättegångarna. Tidigare på dagen närvarade delegationen vid invigningen av den nya katedralen i Södertälje. Resan fortsätter under måndagen till Jönköping där man har ett möte inbokat med assyriska ungdomar. Mötet hålls i Assyriska Turabdinföreningens lokaler. Barsam Melle, ordförande i Jönköpingsdistriktet hälsar alla välkomna till samlingen som börjar kl 20.00.

Inlagd Allmänna
Nyheter