Assyrisk lokalsjälvständighet (autonomi)

Den 24 juni 2009 må betraktas som en viktig och historisk dag i det assyriska folkets moderna historia. En både känslomässig och politisk fråga, en kamp som har lagts mycket kraft och engagemang på har till sist fått resultat, nämligen, beslut om lokal självständighet för vårt folk i dess historiska fosterland har fattats.

Under de senaste 6 åren har vårt folk, utan att göra någon skillnad på kyrkotillhörigheten, utsatts för mordkampanjer och fördrivning från sitt historiska moderland inom gränserna för nuvarande Irak. Det var inte länge sedan som inte mindre än sju kyrkor tillhörande vårt folk i Bagdad sprängdes i luften under en och samma dag av terrorgrupper. Tonåringar kidnappades och sedan mördades, kyrkoledare bortrövades och sedan avrättades. Mer än tretusen femhundra (3 500) familjer bortkördes i ett pogromliknande fälttåg från sina hem i Mosul till en okänd destination. Listan kan göras lång, ÄR lång, men vi ska inte få oss att tro att förtrycket är slut, likaså kampen för fortsatt existens och liv i fred och frihet i fosterlandet.

Kampen för lokal självständighet, som i modernt språk kallas autonomi, sporrades under en konferens i Bagdad strax efter den förra irakiska regimens fall och så småningom fått gensvar hos de stora massorna inom vårt folk och till sist fick även stöd av ett lagstadgande och internationellt erkänd instans. Det regionala kurdiska parlamentet har alltså ratificerat (antagit) ett grundlagsförslag som erkänner vårt folk som ett enat folk och dess rätt att ha autonomi i de områden de befinner sig i majoritet stadfästes.

Detta viktiga beslut fattades igår den 24 juni 2009 av det kurdiska regionala parlamentet och röstades, efter en lång överläggning i parlamentet, fram av 96 parlamentsledamöter av totalt 97 närvarande.

Detta viktiga och historiska beslut föregicks naturligtvis av en lång och fredlig kamp, i form av möten, stora konferenser, förhandlingar med olika parter, massiva demonstrationer och inte minst lobbyverksamhet i diasporan med mera. Allt detta för demokrati och jämställdhet i Irak i allmänhet och i de områden där assyrierna bor i synnerhet. En särskilt glädjande nyhet är också den att samtliga parlamentsledamöter som tillhör Zowaa, Assyriska Demokratiska rörelsen, röstade för förslaget. Vi framför därmed våra varmaste gratulationer till det assyriska folket i Irak och i hela Bethnahrin och uppmanar alla att kämpa för att ett sådant projekt genomförs även i det centrala parlamentet i Bagdad.

Inlagd Allmänna
Nyheter