Den juridiska processen mot Mor Gabriel

Den långdragna processen mot klostret Mor Gabriel och dess egendomar i form av mark och skog fortsätter. Det är känt att i en tidigare rättegång vann Mor Gabriel ett mål mot muslimska grannbyar som gjorde anspråk på landområden som tillhör klostret.

Förhandlingarna i rätten som ägde rum den 24 juni i Midyat gällde marken innanför klostermurarna och marken utanför murarna som denhär gången staten Turkiet gjorde anspråk på. Den mot marken innanför murarna vann Mor Gabriel meden den andra, skogsområdet utanför murarna som klostret betalar skatt för sedan 1938, förlorade klostret. Klostret kommer, enligt säkra källor vi har haft kontakt med, att överklaga domen i Ankara. Att förhandlingarna i framtiden kommer att hållas i huvudstaden Ankara är enligt vår mening positivt. Där är det relativt säkrare och närmare till Europa för utländska besök som har varit massiva under samtliga tolv föregående förhandlingarna i Midyat. En annan positiv sida av flytten till Ankara är att förhandlingarna kommer att ske på långt avstånd från klaner, som dominerar i området, och deras negativa inverkan på rättegången.

Här vill vi både tacka och gratulera våra organisationer i diasporan som har varit väldigt aktiva under hela processen för framgången och uppmuntrar de att fortsätta vara aktiva även framtiden.

Redaktionen

Inlagd Allmänna
Nyheter