De facto assyrier – ny bok ute

"De facto assyrier" är en samling artiklar och krönikor som publicerats i den assyriska tidskriften Hujådå under år 2009. Ämnen som berörs är allt från populärhistoria till politik och sport. Boken är skriven på ett enkelt språk och för personer som intresserar sig av den assyriska frågan och rörelsen i Sverige. Verket är också en bra handbok för assyriska ungdomar. Köp boken här: https://www.vulkan.se/Presentation.aspx?itemid=41747
Inlagd Allmänna
Nyheter