Den syriska regimens diskriminering fortsätter

Straxt innan skolavslutningen det nuvarande läsåret fattade, med direktiv från avdelning för politisk säkerhet, direktoratet för utbildning (enheten för privat undervisning) i Hassake, beslut att med omedelbar verkan avskeda vår kamrat Evelin Bashir Saadi, som har universitetsexamen i engelsk litteratur, från sitt arbete som lärare i engelska vid ”Hurria” privat skolan i Kamishli. Den berörda skolan är en så kallad privatskola och tillhör den syrisk ortodoxa kyrkans stiftelse i Kamishli. Stiftelsen har bland annat ansvar för finansiering av allt som berör skolan inklusive lärarlöner för de lärare som har anställning vig lärosätet.

Detta obefogade beslut som i högsta grad bygger på maktmissbruk fattades med anledning av Evelins politiska tillhörighet och hennes far Bashir Ishak Saadi’s tidigare politiska engagemang som framstående ledare i Assyriska Demokratiska Organisationen och välkänd personlighet både nationellt bland assyrierna och i hela Syrien som tidigare ledamot i det syriska parlamentet.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer denna orättvisa handling samtidigt som vi kräver makthavarna att återkalla beslutet så att vår kamrat Evelin återtar sin tjänst. Vi uppmanar liktidigt makthavarna att upphöra med sådana handlanden och sätta stopp för dessa obefogade beslut som syftar till att minska möjligheten för personer med höga kvalifikationer att spela sin viktiga roll i samhällsutvecklingen. Vi är övertygade om att sådana godtyckliga beslut utgör en bestraffning av medborgare på grund av deras idéer och politiska tillhörigheter till den grad att de används för att hota deras levebröd.

ADO

Politbyrån

2010-05-26

Inlagd Allmänna
Nyheter