Inbjudan till demonstration i Jönköping den 12 november 2010

Med bakgrund av massakern i Sayidat al-Nejat-kyrkan i Bagdad den 31 oktober då nära 60 personer dödades och den efterföljande debatten om de kristnas situation i Irak, har undertecknade beslutat att anordna en demonstration till förmån för offren samt för att lyfta fram assyriernas/kaldéernas/syrianernas situation i regionen.

Under loppet av ett par år har antalet kristna i Irak halverats. Om inget sker kommer de kristna helt att utplånas som grupp i landet. Massakern i Bagdad är en del av de systematiska förföljelser som riktas mot gruppen.

Samtidigt har den svenska regeringen valt att inta en allt mer restriktiv linje i sin asyl och flyktingpolitik. Människor med behov av skydd skickas utan hänsyn till gruppens utsatthet tillbaks till osäkra städer som Bagdad och Mosul. En sådan hållning är orättfärdig då situationen för de kristna är mycket prekär.

Vi inbjuder er härmed att delta på en demonstration den 12 november kl 18.00.

Vi samlas på Hovrättstorget ca 17.30 och därefter är det avmarsch till Rådsparken.

Bland talarna finns arrangörerna samt politiska partier. Stoppa utvisningarna av assyrier/kaldéer/syrianer till Irak! Skyddszon för kristna i Irak!

Alla är hjärtligt välkomna!

Kommittén för assyrier/kaldéer/syrianer i Jönköping

Jönköping 2010-11-07

Kontaktperson: Gabriel Marko 070-4302214

Inlagd Allmänna
Nyheter