Etnisk rensning i Irak

Med anledning av det senaste illdådet den 31 oktober mot Jungfru Maria befrielse kyrkan i Bagdad där 52 personer sköts ihjäl under pågående söndagsmässa, anordnar Assyriska Distriktet i Göteborg en demonstration för att uppmärksamma den akuta och svåra situation som de kristna befolkningen i Irak lever under. Det blodiga attentatet är kulmen på en lång rad mord, kidnappningar, hot och våld som riktats mot den kristna befolkningen efter invasionen av Irak. Samtliga kyrkor, organisationer och partier verksamma bland assyrierna i Göteborg ställer sig bakom och deltar i demonstrationen.

De kristna i Irak lever i skräck. Från Saddams envälde har man kastats in en mardröm som inte verkar ha något slut.

Terrorattackerna mot de kristna i Irak fortsätter. Hot, våld, kidnappningar och mord är sedan invasionen vardag för de kristna i Irak. Islamistiska terrorgrupper riktar öppet sina attacker mot den försvarslösa kristna gruppen. Hot och återkommande våld får de kristna att fly och lämna sina hem. Otaliga kyrkor har bombats, religiösa och politiska företrädare har kidnappats och döddats. Senaste i raden av illdåd är det barbariska angreppet på Jungfru Maria befrielse kyrkan i Bagdad söndagen den 31 oktober 2010. En islamistisk grupp trängde, mitt i pågående söndagsmässa, sig in och sköt direkt ihjäl prästerna som ledde mässan och höll sedan kyrkobesökarna som gisslan. Vid den eldstrid som följde när säkerhetssyrkor gjorde ett fritagningsförsök sköt attentatsmännen urskiljningslöst ihjäl 52 personer och många fler skadades.

Vad som pågår i Irak, är inget annat än en tyst etnisk, kulturell och religiös rensning. Landet, precis som resten av Mellanöstern, håller på att tömmas på sina kristna. Det är ett trauma för de drabbade och det förändrar demografin i området på ett högst påtagligt sätt. För assyrierna går tankarna tillbaka till första världskriget då runt en halv miljon dödades av den turkiska staten och kurdiska grannar. Allt medan världen såg på utan att ingripa. Den kristna minoriteten är oskyldig till konflikten men är de som får betala det högsta priset pga. USA:s krig mot terrorismen. Som så många gånger förr när de kristna västmakterna ockuperat Mesopotamien har hatet vänts mot den kristna grannbefolkningen, som lämnats åt sitt öde.

Officiellt heter de irakier, men de är assyrier också kallade kaldéer eller syrianer, tillhörande olika kyrkor, och räknar sig till ursprungsbefolkningen i tvåflodslandet Mesopotamien. Vid första Irakkriget i början av 1990 talet uppskattades de kristna i landet till omkring två miljoner. Idag talas det om c:a 600 -700 tusen som är kvar i Irak. Man vet inte hur många som flytt. Men klart är att de kristna är markant överrepresenterade bland de flyende. Många av dem finns i Sverige. Men de allra flesta som flyr fastnar i länder som Jordanien, Syrien och Turkiet. Där lever de under mycket svåra förhållanden.
De ansvariga för invasionen måste ta sitt politiska ansvar, speciellt mot de försvarslösa, och stoppa den etniska rensningen. Assyrierna måste ges skydd och självstyre i de områden där de är i majoritet.

Den Irakiska regeringen är oförmögen att försvara sina medborgare och de allierade med USA i spetsen prioterar inte skyddet av minoriteterna. Assyrierna måste få status som ursprungsfolk och få sina politiska och kulturella rättigheter tillgodosedda i Iraks grundlag. Minoriteterna måste representeras i det Irakiska politiska beslutande forumet.

I Sverige bor drygt 80 000 assyrier. De senaste årens tilltagande invandring av assyrier sker uteslutande från Irak. Många riskerar, efter allt hårdare bedömning av asylskälen i Sverige och EU, att utvisas tillbaka till de svåra levnadsförhållanden man flytt ifrån. De känner stor oro för kvarvarande släkt och vänner samtidigt som de känner en oro för sin egen framtid i väntan på ett besked. Sverige måste, av humanitära och politiska skäl, ge amnesti till de flyktingar som tillhör särskilt utsatta grupper och minoriteter från Irak.

Vi vädjar till Världssamfundet, Sveriges regering och riksdag, den allmänna opinionen och massmedia att uppmärksamma de kristna befolkningens akuta situation i Irak. De ansvariga för invasionen och den irakiska regeringen måste ta sitt politiska ansvar och stoppa den etniska rensningen.

  • Stoppa morden på de kristna i Irak
  • Skydd för den kristna befolkningen i Irak
  • Amnesty till de kristna flyktingarna från Irak
  • Stoppa förföljelsen av de kristna i Mellanöstern
  • Erkänn Assyriernas folkliga rättigheter i Mellanöstern

Samordningskommittén för assyriska-kaldeiska-syrianska organisationer och kyrkor i Göteborg

Inlagd Allmänna
Nyheter