Förändringens tid är här!

Mellanöstern har under sekler varit i centrum för regionala och internationella konflikter. De pågående förändringsprocesserna i regionen innebär att förutsättningarna för all framtid nu är förändrade. Oavsett takten på politiska och ekonomiska reformer är diktaturernas tid räknad.

Under årtionden har regimerna i dessa länder tillskansat sig stora ekonomiska resurser, samtidigt som arbetslöshet och social misär varit vardagen för miljontals unga, och i många fall välutbildade, människor. Minoriteterna i dessa länder har tvingats betala ett högt pris. Avsaknaden av framtidstro har fött krav på reformer i hopp om en tid i frihet.

Förhoppningsvis innebär denna process att det nu skapas förutsättningar för en era av samförstånd och fredlig samexistens i regionen. De pågående demokratirevolutionerna vid ingåenden av 2011 får därför inte tillåtas bli förändringar för ett fåtal, utan måste inbegripa alla. Avgörande är att den politiska representationen är bred för att alla ska känna delaktighet i de förändringar som genomförs.

Kraven på demokrati, politisk pluralism och respekt för mänskliga rättigheter måste vara överstående och där inte minst nationella minoriteter fullt ut kan ta plats i dessa processer. Detta gäller oavsett land. Det assyriska folkets nationella rättigheter måste nu respekteras för en långsiktig hållbar utveckling för gruppens överlevnad i regionen. Misstagen i Irak som inneburit att hundratusentals assyrier tvingats flys sina hem får under inte några omständigheter som helst upprepas!

Undertecknade kräver därför att:

  1. samtliga etniska grupper i Irak involveras i den pågående demokratiska processen. Assyrier (kaldeer-syrier) måste i egenskap av ursprungsbefolkning tillförsäkras delaktighet och inflytande.
  2. att inga kristna flyktingar avvisas till Irak under de pågående våldsamheter som riktas mot Assyrier.
  3. assyrierna i Irak tillförsäkras sina nationella rättigheter samt att gruppens legitima krav på en självständig administrativ enhet i Ninevehprovinsen tillsammans med övriga minoriteter erkänns! En autonomi för assyrier i norra Irak etableras med stöd av §35 i den regionala kurdiska konstitutionen.
  4. den svenska regeringen respekterar riksdagens beslut från 2010 om erkännande av folkmordet på assyrierna samt verkar för internationellt erkännande.
  5. den turkiska staten omedelbart sätter stopp för den rättsprocess som kan innebära att S:t Gabrielklostrets egendomar konfiskeras.

Assyriska Demokratiska Organisationen

 

 

 

Inlagd Allmänna
Nyheter