Den syriska säkerhetstjänsten arresterar assyrier

En patrull ur den syriska säkerhetspolisen i staden Qamishly arresterade den assyriske medborgaren Abdellahad Sabri Josef - en oberoende person med inga som helst anknytningar till någon politisk inriktning - fredagen den 6 maj 2011. Arresteringen kom till följd av att Abdellahad Sabri Josefs deltagit i en fredlig demonstration i staden Qamishly där demonstranterna begärde ökad frihet samt genomförande av allmänna reformer i landet. Senare flyttades Josef till avdelningen för politisk säkerhet belägen i staden Hassakeh, där han med stor sannolikhet kommer att åtalas för medverkande i otillåten demonstration.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, fördömer kraftigt denna godtyckliga arrestering av Abdellahad Sabri Josef och kräver att han omedelbart friges. Samtidigt förkastar vi säkerhetsstyrkornas breda arresteringsvågor riktade mot fredsdemonstranter, politiska aktivister och aktiva inom ramen för mänskliga rättigheter. Vi kräver även att dessa friges. De politiska arresteringarna måste omedelbart upphöra.

ADO efterlyser myndigheternas upphörande av våldsmetoder mot demonstranterna. Myndigheterna ska enligt vår uppfattning inte förlita sig på säkerhetsmässiga lösningar utan istället söka svaren till lösningen av krisen genom dialog och interaktion med de breda nationella krafterna.

Leve Syrien i frihet för alla sina söner och döttrar

Syrien/ Qamishly 2011-05-07
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
Mediebyrån

 

Inlagd Allmänna
Nyheter