Frige Assyriska Demokratiska Organisationens ledning!

Den 20 maj 2011 attackerades Assyriska Demokratiska Organisationens huvudkontor i staden Qamishly i nordöstra Syrien av syriska säkerhetsstyrkor. Aktionen som genomfördes utan som helst förvarning innebär att merparten av ADO:s ledning nu sitter häktade. Det är högst oklart på vilka grunder regimen låtit arrestera de assyriska aktivisterna eftersom det inte finns något samband mellan demonstrationerna som skedde samma dag och attacken på ADO:s huvudkontor. Bland de gripna finns vice ordföranden för ADO.

Tillslaget skedde vid två olika omgångar där säkerhetsstyrkor förde bort ett dussintal individer för att sedan också återvända och låta arrestera ytterligare. Kontorsfastigheten spärrades av och säkerhetstjänsten lät systematiskt tömma lokalerna på böcker och datorer. Samma natt genomfördes dessutom tillslag mot de gripnas hem där bland annat privata datorer och fordon konfiskerades av regimens säkerhetsstyrkor.

Liknande aktion riktades mot ADO:s ledning i slutet av 80-talet då organisationens ledning fängslades och torterades. Flera ur ledningen fick bestående men och/eller tvingades att lämna landet.

Mycket talar för att de arresterade kommer att behandlas högst omänskligt, inte minst då tillslaget den 20 maj genomfördes under våldsamma omständigheter och där flera av de gripna misshandlades innan de fördes bort till okänd ort. Vi befarar att de nyligen gripna kommer att utsättas för tortyr och annan övergrepp vilket strider mot internationell rätt och de mänskliga rättigheterna.

Assyriska Demokratiska Organisationen grundades 1957 och har som grundidé att verka för det assyriska folkets nationella rättigheter i deras hemländer. Organisationen har alltid verkat utifrån principen om att förändringar ska ske genom politisk dialog och demokratiska reformer. Denna kamp har präglats av öppenhet och med insikt om nödvändigheten av nationell förbrödring.

ADO ingår därför sedan flera år i den s.k. Damaskusdeklarationen, en koordinationsplattform för demokratiska syriska oppositionspartier som kräver demokratiska reformer i landet. Assyriska demokratiaktivister har således varit delaktiga i den pågående proteströrelsen för frihet och demokrati. Inget talar för att regimens allt brutalare attityd kommer att bidra till att minska protestaktionerna och demonstrationerna. Omvärldens otydlighet i fråga om krav på regimen har varit förödande för den demokratiska utvecklingen i landet.

Vi kräver att den syriska regimen omedelbart friger ADO:s politiska ledning samt de aktivister som nu är arresterade och istället med landets demokratiska krafter inleder en dialog för reformer.

Förutsättning är att Sverige och EU nu ökar pressen på den syriska regimen och för att inleda demokratiska reformer.

Stockholm

2011-05-23

  •  Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS
  • Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, AKF
  • Assyriska Ungdomsförbundet, AUF
  • Assyriska Demokratiska organisationen, ADO
Inlagd Allmänna
Nyheter