Deklaration från samordningsgruppen till stöd för den syriska revolutionen i Sverige

Det syriska samhället med sina olika etniska grupper, politiska forum, krafter samt oberoende aktivister har samlats och vill vara en röst för frihetsrevolutionen i Syrien. Vi har bildat en samordningsgrupp som återspeglar och representerar det syriska samhället i Sverige och vi ämnar vara deras företrädare inför det internationella samfundet. Vi vill med en enkelt och tydlig dialog förmedla det syriska folkets röst och krav med ärlighet och öppenhet.

Vi har därför överenskommit om att sätta det Syriska folkets intresse före våra egna partipolitiska ambitioner, även om vi har olika inriktningar och politiska intressen. Det syriska folket har rest sig, de slog ned väggarna av rädsla och kräver att regimen i Damaskus avgår. Det syriska folket längtar efter att få leva i fred och säkerhet och kunna leva med värdighet och stolthet. Folket vill en gång för alla bli av med den nuvarande korrupta diktaturen.

Samordningsgruppen är fast besluten att bilda opinion och att arbeta enligt följande principer och mål:

  1. Att fullfölja det syriska folkets krav att få en ny regering och ett nytt demokratiskt system och att stödja den fredliga revolutionens krav på frihet och värdighet.
  2. Att arbeta för att samordna och bilda en samordningskommitté inom Europeiska unionen och kalla till en omfattande konferens för att utveckla en strategi på EU-nivå samt att välja representanter och att uppmana EU och regeringar i andra demokratiska nationer att bryta sina förbindelser med den syriska regimen och stoppa alla former av politiska och ekonomiska samarbeten med regimen i Damaskus.
  3. Konstitutionellt erkännandet av de kurdiska och assyriska folkens rättigheter vilket omfattar och garanterar deras fullständiga rättigheter samt att stoppa rasistiska och särpolitiska projekt och lagar som tillämpas mot dem men även säkerställa andra etniciteters rättigheter så som, armenier, turkmener, druser etc. i den nya författningen.
  4. Att armén inte längre används mot fredliga demonstranterna och medborgare.
  5. Att arbetet för att fredligt få regimen att lämna över makten till folkets företrädare.
  6. Att arbeta för att stoppa det blodiga våld som används av regimen mot fredliga krafter som protester för frihet samt frigivning av alla politiska aktivister i fängelser.
  7. Att arbeta med samtliga syriska krafter för att bygga upp ett demokratiskt och civilt samhälle i Syrien som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter samt att fullfölja de internationella fördrag och avtal som ingåtts mellan Syrien och länder i världen.

Detta dokument har överenskommits och godkändes av politiska kommittén som representerar den samordningsgruppen till stöd för den Syriska revolutionen i Sverige,

Samordningsgruppen till stöd för den syriska revolutionen i Sverige

Inlagd Allmänna
Nyheter