Den syriska oppositinen enades!

Under helgen den 1-2 oktober samlades den syriska oppositionen i Istanbul Turkiet och höll kongress om situationen i Syrien. ADO var självfallet på plats för att bidra till Syriens moderna framtid. Överläggningarna under kongressen mynnade bland annat ut i att konstellationen det Syriska Nationella Rådet bildades som syftar till att förena de oppositionella krafterna, verka för demokrati och rättvisa i Syrien. Nedan följer utdrag ur slutdeklarationen från konferensen.

…… efter ett hårt arbete med sikte på enandet av de oppositionella krafterna och med inspiration från den hjältemodiga kampen som förs av det syriska folket trots de dagliga massakrerna som begås av förtryckarregimen, det brutalitet som de oskyldiga civila i hemlandet utsätts för samt den senaste fruktansvärda massakern i Rastan, proklamera vi de undertecknade bildandet av det Syriska Nationella Rådet. Vårt syfte med detta är att förena de oppositionella krafterna, stödja den fredliga revolutionen och arbeta eftertryckligt för dessas konvergens.

….. det syriska nationella rådet förkastar den sekteristiska beväpningen och den våldspiral som denna orsakar. Den nuvarande regimen i Syrien genom att använda dessa metoder hotar den nationella enigheten och driver landet mot kanten av ett inbördeskrig och utländsk intervention.

Rådet försäkrar att det nya Syrien, med ett tidsenligt demokratiskt system, kommer att garantera tryggheten och rättssäkerheten för folkets samtliga komponenter samt lösa den nationella frågan för det kurdiska och det assyriska folket på ett rättvist och demokratiskt sätt inom ramen för Syriens enhetlighet både geografiskt och folkrättsmässigt med utnyttjande av alla medborgerliga rätt- och skyldigheter. Vi garanterar också att arbeta för att värna om de statliga myndigheterna inbegripet militärorganisationen som den nuvarande regimen missbrukat för ändamål som inte ingår i dess verkliga mission

Leve det fria och demokratiska Syrien och

Seger åt vårt folks rättmätiga revolution

2 oktober 2011, Istanbul

Tal av Burham Ghalyun(Live i Al-Jazeera)

http://www.youtube.com/watch?v=JuI2TV7m1CA

Inlagd Allmänna
Nyheter