Nytt riksdagsnätverk till stöd för det syriska folket

Den arabiska våren har fortsatt att blomstra även under hösten. Folket i Syrien har fått nog av dödande och förtryck. Hittills (oktober 2011) har internationella människorättsorganisationer registrerat 3 000 döda. Med stor sannolikhet gömmer sig bakom den siffran också ett okänt mörkertal av människor mördade av militär och säkerhetstjänst.

För att sätta ett stopp för dödandet och förtrycket har flera riksdagsledamöter som representerar V, MP, FP, M, S, C, och KD samlats för att genom opinionsbildning sätta press på svenska och internationella makthavare. Syftet är att få riksdagen, EU och medier att agera för att underlätta det syriska folkets väg till frihet och demokrati. Ett första steg togs den 26 oktober 2011 när ett antal riksdagsledamöter och sakkunniga formaliserade Riksdagsnätverket till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien.

Nätverkets avsikt är bl.a. att få till stånd en aktuell debatt om läget i Syrien. Nätverket anordnar vidare en paneldebatt i riksdagen den 23 nov kl.10-12.00.

Undertecknade vill stödja en demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i Syrien.

För kontakt eller kommentarer:

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V), 076-130 1246
Valter Mutt, riksdagsledamot (MP),0708-183363
Inlagd Allmänna
Nyheter