Förtydligande angående publicering av skrivelse med Assyriska Demokratiska Organisations namn.

På ett ytterst tvivelaktigt sätt spred en okänd grupp, den 6:e januari 2012, i staden Kamishly, ett flygblad innehållande ett meddelande med rubriken "syriska kristna för demokrati". Bladet delades ut i stadens gator och vid ingångarna till kyrkorna. Två kopior av samma blad fastklistrades på dörren till ordföranden för politbyrån för Assyriska Demokratiska Organisationen med ett medföljande brev med tydliga signaler och mål. Gruppens syfte var tydligt och spridningen medvetet. Av meddelandet framgick också att bladet var utfärdat av ADO med hänvisning till organisationens internationella webbsida www.ar.ado-world.org för att göra det troligt att bladet verkligen är utfärdat av ADO.

Det tydligare syftet med denna handling var att skapa provokationer mot organisationen. Anslutna till denna gruppering är kända inom vårt folk som regimvänner och deras antal uppgår inte till mer än några tiotal. Vissa av dem är kända för att vara anslutna till vissa delar av säkerhetstjänsten. Gruppen samlades ca femton minuter framför ADO:s högkvarter samma kväll och hojtade vissa regimvänliga slogans men även ADO-fientliga paroller. Från ADO-sidan har ingen av de närvarande i högkvarteret satt sig emot eller kommenterat deras handlande. Innan de lämnade platsen skrev de även på kontorets väggar slagord som uppmanar att störta organisationen.

Denna, och även tidigare händelser, visar bevisligen att det finns en organiserad kampanj för uppvigling mot ADO med anledning av organisationens ställningstaganden för det syriska folkets intifada och dess krav på demokrati, frihet och värdighet.

Med anledning av denna händelse och de falska rykten som sprids mot vår organisation har ADO:s Syriensektion fattat beslut att komma med följande klargörande kring omständigheterna under de senaste dagarna. Klargörandet är riktat till den allmänna opinionen, det syriska folket, den kristna befolkningen i Syrien samt vårt eget folk och våra medlemmar. Syftet med detta är att klargöra sanningen och uppmana alla att ta sitt ansvar:

Trots alla provokationer och förolämpningar organisationen valde att behålla lugnet och återhållsamheten.

  • Även om vi har en samsyn kring det mesta av innehållet i det nämnda bladet vill vi förklara att vår organisation inte har någon som helst förbindelser med det. Bladet tillhör ”Organisationen Syriska kristna för Demokrati” som grundades nyligen utomlands och som tidigare figurerade med sitt eget namn i vissa hemsidor.
  • Att associera vår organisation och dess hemsideadress med det publicerade bladet är inget annat än ett billigt försök att dölja vissa onda och kända uppsåt.
  • Sättet att dela ut flygbladet på stadens gator strider fullständigt mot det sätt på vilket vår organisation sprider sina budskap genom internet och social medier samt fysisk distribution på ett respektfullt och värdigt sätt. Vår organisation handlar inte så naivt och enfaldigt att med avsikt sprida sin litteratur på gatorna eller klistra fast blad på väggarna. I synnerhet inte framför bostaden till dess politbyråordföranden och under de rådande omständigheterna.
  • ADO har aldrig någonsin låtit sig påstå att den representerar hela vårt folks, eller alla kristnas ståndpunkter utan tvärtom tror vår organisation på mångfald och pluralism och respekterar rätten till olikhet och den andras existens. Vår organisation står sida vid sida med den syriska folkliga oppositionen.
  • ADO är övertygad om att ett konstitutionellt erkännande av vårt folk och dess etniska och nationella existens, inom ramen för ett enigt Syrien geografiskt och folkrättsmässigt, kommer aldrig att förverkligas under ett tyranni.
  • De provokationer och hotelser som vår organisation utsetts för, det senaste framför organisationens högkvarter genom denna gruppering, är ingen tillfällighet och har inte uppkommit under en natt. De är gamla och går tillbaka till den tid då folket började röra sig mot regimen. Bakom dessa grupper ligger kända element som bedriver en systematisk kampanj mot ADO genom att missbruka vissa ungdomars nationella känslor och den oro och rädsla de känner i egenskap av kristna i nuvarande kaos i landet.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen har förståelse för denna oro och rädsla och bemöter den med stor känsla för ansvar. Med anledning av detta har vi varit tydliga i våra förbindelser med våra kamrater och anhängare att hantera dessa frågor lugnt och behärskat och undvika all form av konfrontation med medlemmar av vårt folk och andra. Vi kommer också att överväga att inkludera dessa negativa i syfte att värna om enigheten och sammanhållningen inom vårt samhälle.

Vi frammanar samtidigt, med kärlek och omtanke, de andra för konsekvenserna av sådana handlingar och avråder de att skapa problem inom de kristna kretsarna. Sådana handlingar kan generera svårigheter med våra samarbetspartners araber och kurder, och vålla farliga övergrepp på freden inom de interna släktkretsarna.

Vi uppmanar också de partier, organisationer, och offentliga personligheter som är verksamma i samhället att ta sitt ansvar och avstänga dessa fenomen och grupperingar för att förhindra dess skador mot samhället. Vi inbjuder samtidigt alla med olika åsikter och politiska inriktningar att ta till sitt förnuft och visa ansvar och visdom och bruka sin politiska övertygelse på ett fredligt och civiliserat sätt utan att provocera andra, vilka än dessa andra må vara. Alla bör också vara medvetna om att det finns plats för alla inom fosterlandets gränser. Mångfald av idéer är rikedom för samhället i synnerhet under dessa dagar då Syrien ger offer för att gå in i en ny era som des största mål är Frihet och Demokrati.

Heder och ära till frihetens martyrer i Syrien

Leve fritt och demokratiskt Syrien
Syrien 8 januari 2012
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
Styrelsen för Syriensektionen

Inlagd Allmänna
Nyheter