Martyren Oshana Shiba begravdes

En delegation från den Assyriska Demokratiska Organisationens Central Kommitté närvarade på martyren Oshana Shibas begravning i byn Tel Hormuz i Norra Syrien.

En officiell delegation från den Assyriska Demokratiska Organisationen, som leddes av Younan Talia Shlemon och Gabriel Moshe, närvarade på begravningen av martyren Oshana Shiba för att uttrycka sitt stöd. Orshana Shiba, diakon och bördig från den assyriska byn Tel Hormuz, sköts i halsen efter att han försökt stoppa ett antal beväpnade individer som ville plundra byn. Martyren Oshana avled med anledning av de omfattande skadorna och begravdes fredag 14e december 2012 i Tel Hormuz.


          
                    
                  
Inlagd Allmänna
Nyheter