Seminarium i Tyskland

Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) anordnade den 29 December 2012 ett seminarium om den syriska revolutionen i Gütersloh i Tyskland.

ADOs representant Sait Yildiz talade om den roll organisationen haft i stödjandet av det syriska folkets krav på frihet och värdighet. Yildiz betonade även den starka närvaron och de flertalet aktiviteter som genomförts av ADO både i Syrien och utanför landet i det syftet att stödja revolutionen och det assyriska folket rättigheter i Syrien.

Vad gäller utformandet av det nya Syrien uppmärksammade Yildiz åhörarna om att återuppbyggnaden inte kommer att kunna ske ifall inte landets söner och döttrar arbetar tillsammans i en solidarisk anda.

Slutligen uppmanade Yildiz samtliga åhörare att hjälpa det assyriska folketet i Syrien, då de är i särskilt behov av både vårt materiella och moraliska stöd.

Inlagd Allmänna
Nyheter