Mordförsök mot Syriska Nationella Rådets ledning

Måndag den 11 februari 2013 exploderade en bilbomb vid den turkisk-syriska gränsen som dödade ett antal civila. Bomben var riktad mot delegationen från det Syriska Nationella Rådets (SNR) ledning, som besökte och inspekterade befriade områden. Delegationen utgjordes av SNRs president George Sabra och ledningen i form av bland annat Faruk Tayfur, Abdulahad Astepho, Nazir Hakim, Abdulbaset Sieda, Salem Al Meslet, Ahmed Ramadan, Bashar Alhiraki och Mohammed Sarmini.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer starkt försöket till att mörda SNRs ledarskap. Denna planerade aktion visar den nuvarande regimens inställning om att militärt utplåna samtliga som motsätter sig regimen, vilket försvårar en politisk lösning till krisen i Syrien.

Sådana här kriminella beteenden borde driva det internationella samfundet till att stoppa den nuvarande syriska regimens aktioner och hjälpa det syriska folket med att bygga upp ett pluralistiskt demokratiskt Syrien med frihet och värdighet.

Ingen som tillhör den syriska oppositionen är immun mot sådana här planerade attacker. Därför är det extra viktigt att oppositionen mobiliserar sig och inte låter skillnader mellan varandra styra dagordningen. Istället bör oppositionen arbeta tillsammans i enighet för att mildra lidandet av det syriska folket genom att driva fram revolutionen mot frihet och värdighet.

Välsigne de martyrer som gett sina liv för friheten i Syrien. Må de skadade få en snabb återkomst. Frihet för alla fängslade.

Assyriska Demokratiska Organisationen, Politiska byrån

Inlagd Allmänna
Nyheter