Uttalande från Fria Syriska Armen

Flygblad cirkulerade i Qamishli under 24 Februari 2013 som anklagade ett antal personer, däribland två ADO företrädare, för landsförräderi. Personerna som var anklagade för påstådd landsförräderi skulle få stå till svars för sina aktioner och straffas. Dessa flygblad bar på signaturer tillskrivna Överste Hassan Al-Abdullah i det militära rådet för Hassake provinsen.

Med anledning av detta uttalar sig ledarskapet för det militära rådet i Hassake provinsen om att de inte har något som helst med flygbladen att göra. Sådana här metoder, menar rådet, är sannolikt Assad-regimens verk som vill ingjuta skräck och åtskillnader mellan folk i Qamishli.

Det militära rådet i Hassake provinsen skriver i sitt uttalande att samtliga personer som anklagats för landsförräderi på flygbladet är goda medborgare som är kända bland allmänheten. Det militära rådet är inte heller till för att sprida skräck bland medborgarna utan tar starkt avstånd ifrån sådana här metoder.

Inlagd Allmänna
Nyheter