Uttalande – Med anledning av kidnappningen av biskoparna Hanna Ibrahim och Faulos Yazici

En beväpnad grupp, av ännu okänd tillhörighet, kidnappade hans eminens Ärkebiskopen Hanna Ibrahim, biskop av Aleppo för syrisk-ortodoxa kyrkan och hans eminens Ärkebiskop Faulos Yazici, biskopen av Aleppo för grekisk-ortodoxa kyrkan eftermiddagen den 22 april 2013 på Aleepos landsbygd i Syrien. Enligt obekräftade uppgifter har biskop Hanna Ibrahims chaufför blivit mördat vid kidnappningen.

Vi inom den Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, fördömer starkt kidnappningen av biskoparna Hanna Ibrahim och Faulos Yazici, som ägnade sitt liv åt att sprida kärlek och betona vikten och värdet av broderskap, tolerans, rättvisa och samexistens mellan alla grupper inom det syriska samhället.

Samtidigt som vi fördömer alla former av kidnappningar och brott som drabbar hela det syriska folket, oavsett motiv och skäl, betraktar vi kidnappningen av biskoparna och alla former av angrep mot kristna präster och den kristna befolkningen i allmänhet som en kriminell handling som syftar till att utlösa sekteristiska stridigheter och slå sönder den kristna närvaron i landet. Vi anser att dessa handlingar tjänar den diktatoriska regimens syften och avleder den syriska revolutionen som syftar till frihet och värdighet för alla i Syrien. Vi kräver därför av de nationella och revolutionära krafterna att ta sitt ansvar och anstränga sig maximalt för att avslöja de som ligger bakom kidnappningen och arbeta för att omedelbart befria biskoparna.
Frihet åt biskoparna Hanna Ibrahim och Faulos Yazici och deras medföljare
Skam åt kidnapparbrottslingarna. Leve Syrien i frihet och värdighet.
Syrien 2013/04/22
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
Inlagd Allmänna
Nyheter