Uttalande angående Gabriel Moshe

Assyriska Demokratiska Organisationens generalsekreterare Gabriel Moshe fördes bort av syriska säkerhetstjänsten den 19 dec 2013 i staden Qamishli. Vi har nåtts av nyheten att han nu förts vidare till huvudstaden Damaskus.

Moshe har varken haft möjlighet till försvarsadvokat eller någon form av  rättssäker prövning. Avsaknaden av självständiga domstolar återspeglar det godtycke som präglar den syrisks regimens hållning mot den demokratiska oppositionen. Bortförandet av Moshe är en direkt kränkning av yttrandefriheten och de fredliga vägar som den Assyriska Demokratiska Organisationen bedrivit sedan dess grundande 1957.

Gabriel Moshes fall visar också att den syriska regimens vilja till att lösa krisen i landet med politiska medel är obefintlig.

Vi inom den Assyriska Demokratiska Organisationen håller den syriska säkerhetstjänsten fullt ansvariga i det fall Gabriel Moshe utsatts för psykiskt eller fysiskt våld. Vi kallar på hans och samtliga samvetsfångars omedelbara frigivning i Syrien.

Syrien 02.02.2014

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter