Irakiska parlamentet kräver att FN skapar ett skyddsområde för minoriteter i Ninveslätten

Som en följd av extremistgruppen ISIS offensiv i Ninveslätten kräver irakiska parlamentet att FN agerar för att skapa ett skyddsområde. Detta i enighet med FNs artikel 139 om det internationella samfundets skyldighet att skydda medborgare i ett visst land när staten inte kan garantera deras säkerhet.

Torsdag den 7 augusti 2014 röstade det irakiska parlamentet för en resolution som syftar till att skydda minoriteterna i Ninveslätten mot extremistgruppen ISIS. Resolutionen röstades igenom med en klar majoritet och har följande beslut:

  1. Irakiska parlamentet fastställer de hemskheter som extremistgruppen ISIS och övriga kriminella utsatt de etniska och religiösa minoriteterna i Irak som ett brott mot mänskligheten. Det internationella samfundet måste tillsammans ställa extremisterna till rätta i domstol samt de stater och institutioner som stöder eller finansierar deras brottsliga aktiviteter.
  1. Irakiska parlamentet betecknar den massflykt av tiotusentals individer i Sinjar, Hamdaniya, Bartellah, Bashiqa, Telkepe, Alqosh, Sheikhan, Tel Afar, Tuz, Amerli, Bashir och Taza på grund av terroristattacker som en humanitär katastrof. Irakiska parlamentet kräver att ett skyddsområde skapas i Ninveslätten genom en resolution från FNs säkerhetsråd snarast.
  2. Irakiska parlamentet vädjar till FN och tillhörande organ att arbeta hårt för att hjälpa samtliga flyktingar i drabbade områden enligt FNs föreskrifter.
  1. Irakiska parlamentet kräver av den irakiska regeringen att reservera medel av den statliga budgeten för att kunna bistå flyktingarna och betala skadestånd till de drabbade.
  1. Irakiska parlamentet beslutar att söka stöd av det arabiska och europeiska parlamentet att stödja irakiska parlamentets beslut om att FN ingriper.
  1. Irakiska parlamentet vädjar till både den irakiska regeringen och den federala kurdiska regeringen att befria områden som tagits av ISIS och arbeta för att flyktingarna kan återvända till sina hem så fort som möjligt.

I enighet med det irakiska parlamentet kräver ADO att den svenska regeringen och hela det internationella samfundet agerar utifrån FNs skyldighet att ingripa när en stat inte kan skydda sina egna medborgare.

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter