Frihet åt alla hederskämpar i regimens fängelser

Uttalande Med anledning av första årsdagen för arresteringen av Gabriel Moushe Gawrieh, ordförande för Assyriska Demokratiska Organisationens politiska byrå. Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, har sedan den startades 1957 haft en nationell och demokratisk förfaringssätt som präglats av inslag om kamp för en fredlig tillvaro, frihet och värdighet för den syriske medborgaren. En medborgare som fråntogs alla sina rättigheter av en regim som praktiserade alla former av förtryck, orättvisor, korruption, nepotism och plundring av landets tillgångar.

Med anledning av denna bistra verklighet såg Assyriska demokratiska organisationen som en av sina plikter att höja en röst för frihet och demokrati. Kampen för frihet och demokrati har varit en av de främsta anledningarna till att ADO startades för 57 år sedan. Denna kamp för frihet och demokrati såg regimen som anledning till att organisationens kadrer upprepade gånger arresterats, åtalats och fängslats. Mer än tjugo ledare och medlemmar inom organisationen, bara sedan början av revolutionen, har gripits utan någon anledning. Gripandet av kamrat Gabriel Moushe Gawrieh och senare även Dr. Samir Ibrahim, skedde under exceptionellt svåra omständigheter som Syrien gick igenom.

Våra kamrater är anhållna anklagade för terrorism. Detta är fullständigt absurt, och godtyckligt av regimen. ADO är en av de främsta politiska organisationerna som förordar en fredlig kamp för frihet och demokrati samt en stegvis reformering av det politiska systemet i landet. Detta gjorde vi både via Damaskusdeklarationen och genom ett aktivt deltagande i olika fora som inleddes i början av det nuvarande årtusendet. Vår organisation har, i ord och handling, både genom sitt ledarskap och sina gräsrötter fokuserat på dessa principer sedan den revolutionära rörelsen bröt ut i mitten av mars år 2011. Målet är att säkerställa ett värdigt och tryggt liv för den gemene medborgaren samt konstitutionell rätt för de etniska minoriteterna, däribland erkännande av det assyriska folket som en nationell minoritet i sitt ursprungliga moderland.

Regimen, som negligerade kraven på de nämnda reformerna, instruerade i stället sina säkerhetsorgan att gripa våra kamrater med stöd av landets terrorislagar. Ett fortsatt kvarhållande av våra kamrater, och övriga fredsfångar motbevisar därmed alla regimens påståenden om viljan för dialog mot en politisk och fredlig lösning. Det bekräftar också, bortom all tvivel, regimens beslutsamhet att fullfölja sin politik i riktning mot förstörelsen och ödeläggelsen av landet.

Assyriska Demokratiska Organisation fördömer gripandet av fredliga civila och soldater i allmänhet men också våra kamrater Gabriel Moshe Gawrieh och Dr Samir Ibrahim i synnerhet som är baserat på fabricerade anklagelser om terrorism. Organisationen kräver därför en omedelbar frigivning av våra kamrater då ett fortsatt kvarhållande utan rättsligt stöd är ett uppenbart brott mot de universella överenskommelser om de mänskliga fri- och rättigheter. Organisationen vill även klargöra att metoder om frihetsberövande inte kommer att avskräcka våra anhängare från den nationella linjen om kampen för frihet, demokrati och jämlikhet i Syrien. Tvärtom, kommer de att öka beslutsamheten att höja kampen för att nå målen som är ofrånkomliga.

Frihet åt alla hederskämpar i regimens fängelser
Skam åt förtryckets- och tyranniets regim
Och frihet för Syrien; land och medborgare

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter