IS har tagit ner korsen på kyrkorna i Khabur

En väpnad grupp som tillhör den radikala organisationen IS beordrade de boende i den assyriska byn Tel Hormuz under hot att avlägsna korsen från kyrkorna. Ifall byborna motsatte sig IS krav hotade IS med att riva ner kyrkorna istället.

En väpnad grupp som tillhör den radikala organisationen IS beordrade de boende i Tel Hormuz under hot att avlägsna korsen från kyrkorna. Ifall byborna motsatte sig IS krav hotade IS med att riva ner kyrkorna istället.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer starkt denna metod som är en i rad av andra metoder som kidnappningar, hot, och jizya som utförs av denna terroristorganisation i syfte att införa sina främmande lagar över regionen. Den fortsatta existensen av denna terroristorganisation i områden där majoritet utgörs av assyrier, och resten av den syriska ön, förblir en källa till oro och hot mot befolkningen. Samtliga dessa metoder förblir en stor orsak till en påtvingad migration på grund av rädsla.

Vi betonar vikten av att intensifiera militära operationer av alla väpnade grupper mot denna terroristorganisation. Samtidigt vill vi påminna det internationella samfundet att ta sitt juridiska och humanitära ansvar för att skydda den civila befolkningen och att arbeta seriöst för att stoppa IS och vidta politiska och säkerhetsmässiga åtgärder för att den syriska ön ska bli en fristad för samtliga syrier.

I dessa tider betonar vi även vikten av samarbete och solidaritet mellan samtliga nationella och demokratiska krafter för att minska den spänning som finns i samhället som ger upphov till terrororganisationen, samt fördömande av extremism och terrorism som syftar till att splittra isär det syriska samhället.

Vi hälsar stolt och beundrar vårt folk för deras uthållighet i byarna i Khabour.
Syrien 2015/01/31

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter