ADOs tal under Socialist Internationalens möte

Mina damer och herrar, mitt namn är Rebecka Barjosef och jag representerar Assyriska Demokratiska Organisationen från Sverige. Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill jag tacka PES för möjligheten att närvara och tala på denna kongress.

Mina damer och herrar, mitt namn är Rebecka Barjosef och jag representerar Assyriska Demokratiska Organisationen från Sverige. Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill jag tacka PES för möjligheten att närvara och

Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) grundades 1957 och är ett assyriskt politiskt parti vars strävan är att grunda en sekulär, pluralistisk och demokratisk syrisk regering med en konstitution som erkänner alla folkgruppers rätt till jämlika etniska rättigheter i Syrien, som omfamnar en allsidig syrisk nationell identitet och samtidigt speglar mångfalden av de olika nationella, religiösa och kulturella delarna inom ett förenat Syrien.

ADO tillämpar icke-våldsamma, fredliga och demokratiska metoder i sin politiska kamp för förändring och förkastar våld och extremism. ADO anser att enda hållbara lösningen på krisen i Syrien är en politisk sådan.

ADO är medlem i Damaskus deklarationen för nationell demokratisk förändring samt en av grundarna till Syriska nationella rådet och Nationella koalitionen av de syriska revolutionära och oppositionella styrkorna.

Situationen i Mellanöstern, synnerhet Syrien, är katastrofal. Det syriska folkets uppror, kamp och strävan efter fred, frihet och demokrati har överskuggats och övertagits av terror. Tyranni, diktatur och frånvaron av en nationell, demokratisk regering är bidragande orsaker till terrorismens framväxt.

Det internationella socialistiska samfundets brist på engagemang och handlingskraft de senaste fyra åren har skapat en kaotisk miljö där olika terroristgrupper har haft utrymme att gro och utvecklas trots det syriska folkets avståndstagande från dessa grupper. Det syriska folket betalar priset för misstagen och meningsskiljaktigheterna mellan höger- och vänster makterna i väst.

Det socialistiska samfundet i väst måste öka sitt stöd till de progressiva krafterna som försöker finna fredliga lösningar som gynnar alla etniska grupper i det syriska samhället. Det internationella socialistiska samfundet gör i dagsläget inte tillräckligt mycket för att lösa den syriska konflikten. Dess tystnad och handfallenhet har fött en stor känsla av hopplöshet och uppgivenhet bland det syriska folket. De är omgivna av konstant terror och har fått falla offer för och hamnat i kläm mellan extremistgrupperna DAESH och Al-Qaida på ena sidan och Hizbollah och Assad regimen på andra sidan.

Det internationella socialistiska samfundet har ett stort politiskt och moraliskt ansvar att engagera sig i den syriska konflikten och visa stöd och solidaritet med det syriska folket, dess kamp och de progressiva krafter som kämpar för demokrati, frihet och jämlikhet.

Det assyriska folket är ursprungsbefolkning i Mellanöstern och utsätts kontinuerligt för återkommande fördrivning från sitt hemland och står nu inför en massiv etnisk utrensning där de är måltavlor för terroristgrupperna. Hundratusentals assyrier har redan flytt sitt hemland och tusentals assyrier har mördats och kidnappats av DAESH och andra terroristgrupper. Deras hem har plundrats och deras historia har förstörts.

ADO föreslår ett åtgärdsprogram bestående av fredliga lösningar på konflikten i Syrien där stegen i åtgärdsprogrammet är utformade till att skapa en uppgörelse mellan det syriska folket och den syriska regimen.

Dessa steg innebär också att förse Syrien med internationellt beskydd och nödvändigt politiskt och ekonomiskt underhållsstöd för att återuppliva ekonomin samt ge flyktingar möjligheten och att återvända till sina hem under säkra förhållanden.

Ett stort steg som måste tas är att FN kungör bestämda provinser i Syrien, i synnerhet Jazira regionen, som skyddszoner för det syriska folket och dess minoriteter. Skyddszonens försvar ska upprätthållas och förstärkas av FN:s styrkor för att skydda dess invånare och flyktingar under FNs representanternas bevakning. Detta kommer att leda till skapandet och formandet av säkra rutter, korridorer och gränsövergångar mellan grannländerna.

Vi kan inte längre se på i tystnad och handfallenhet medan terrorn tillåts sprida sig på det syriska folkets och i synnerhet den assyriska kristna gruppens bekostnad. Väst måste visa solidaritet och ge och förstärka sitt stöd till de demokratiska och progressiva krafterna i Syrien. ADO är beredda att samarbeta med organisationer som vill och strävar efter ett fritt och demokratiskt Syrien där alla etniska grupper har jämlika mänskliga rättigheter i sitt hemland utan att riskera att utsättas för terror och krig.

Tack för Er uppmärksamhet!

Inlagd Allmänna
Nyheter