Vi sörjer vår kamrat och frihetskämpe Nouman Hanna

Med stor sorg nåddes vi av den tragiska nyheten om att vår kamrat, patrioten och frihetskämpen Nouman Hanna har lämnat oss, efter en plötslig hjärtattack, den 23 november 2015 i staden Kabre Hevore (Qahtaniyeh) i Syrien

Kamrat Nouman Hanna föddes i byn Demkheya, nära Qamishli, 1953. Han gick med som ung aktiv medlem i ADO 1968. I början av 80-talet flyttade han till Damaskus där han studerade sociologi och tog examen 1985. Kamrat Hannas kamp, för sitt folk och andra förtryckta, gjorde honom obekväm för den diktatoriska regimen i Syrien. Han fängslades i två omgångar, 1986 och 1987. Under det senaste gripandet utsattes han för så hård fysisk tortyr att den syriska säkerhetstjänsten blev tvungna att frisläppa honom för att undvika hans död i regimens fängelse. Trakasserier och påtryckningar från regimens sida blev en del av hans liv. Hans offervilja och tron på frihet och demokrati fäste honom vid sitt hemland. I början av den syriska revolutionen var Nouman Hanna bland de första modiga ADO ledare som organiserade massorna och deltog i kampen, sida vid sida med andra folkgrupper, i landet för frihet och värdighet.

I denna svåra stund går våra tankar till hans fru Dr. Aylo (Gazale) hans barn, familjen Hanna och ADO ledarskapet samt medlemmarna i hemlandet.

Vila i Frid vår kära kamrat.

Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige

Inlagd Allmänna
Nyheter