Två år i fängelse för frihet och jämlikhet

Två hela år har gått sedan ordförande och kamrat Gabriel Moshe fängslades och anklagades för terrorism av regimen i Syrien! Terroranklagelsen som regimen riktat mot vår kamrat och ordförande bygger på Assyriska Demokratiska Organisationens principer och strävanden som varit stående punkter sedan organisationens bildande samt vår outtröttliga kamp för frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet för samtliga syriska medborgare oavsett etnicitet och eller religion.

Det syriska samhället är sedan mycket lång tid tillbaka i historien präglat av mångfalden av människor med olika etniska ursprung och religionstillhörigheter samtidigt som medborgarna har enats under en gemensam syrisk nationalitet som är kittet i den syriska civilisationen. Assyriska Demokratiska Organisationen kräver ett konstitutionellt erkännande från staten att assyrier-syrianer och andra folkgrupper i Syrien erkänns vara sanna komponenter av det syriska folket samt att ge nytt liv åt samarbete mellan olika krafter inom det syriska folket som arbetar för att ena folkgrupperna och vill skapa en gemensam syrisk nationalitet.

Detta är Assyriska Demokratiska Organisationens politik som representeras av kamrat Gabriel Moshe vars handlande och politiska verksamhet kom som en naturlig följd av de negativa samhällsförändringar han upplevde i sitt liv bland det syriska folket. Syriska assyrier har funnits i Syrien under århundraden. Med nuvarande regimen föddes tyranni, förtryck och nationell diskriminering. Detta förstörde den mångkulturella vackra mosaiken och samtliga syriska medborgare, i alla samhällsklasser och med olika religioner förenade i kärlek, samarbete och solidaritet, delar denna horribla upplevelse.

Regimen är inte glad över att en politisk organisation ibland de kristna existerar, som inte bara inte godtar utan även starkt motsätter sig regimens politik som är diskriminerande och avslöjar samtidigt regimens lögn om att den är minoriteternas beskyddare. Regimen har sedan 80-talet och ända fram till idag utövat repressalier, åtalat och med olika frihetsberövande metoder gjort påtryckningar på organisationen genom att fängsla dess ledare. Fortsatta åtal och gripanden är regimens metoder för att tvinga organisationen att ändra sin konsekventa principiella hållning för den syriska revolutionen och upphöra sitt intensiva deltagande i alla politiska aktiviteter som strävar efter att bygga upp ett demokratiskt politiskt pluralistiskt system i en sekulär stat som styrs av lagar stiftade enligt demokratiska grundprinciper.

Den godtyckliga politiken som utövas av regimen mot Assyriska Demokratiska Organisationen försvagar inte oss utan har motsatt effekt som är att det stärker oss, inte bara i vilja att fortsätta kampen med envishet, entusiasm och ståndaktighet utan även i vår orubbliga tro på ADO:s principer och politiska fasta vilja att fortsätta som vi gjort under årets lopp med marscher som visar vår kampvilja som inte slutar och inte upphör förrän vi når vårt mål som är byggandet av ett samhälle som står för frihet, rättvisa och jämlikhet för alla syrier.

Terroranklagelsen som kommer från regimen riktat mot kamrat Gabriel Moushe är inte annat än ett bevis på Gabriels lojalitet gentemot organisationen och avslöjar samtidigt regimens sanna ansikte, som är att regimen är orsaken till denna terrorspridning och systematiska våldsexpansion vars syfte är att bevara sin makt och med rädsla och skräck fortsätta styra det syriska folket genom konstant återupplevande av förödmjukelse, hån och terror. Denna sanning är delad och uppenbar för alla.

Den Assyriska Demokratiska Organisationen påminner nu världen om att det tredje året har påbörjats på Gabriel Moushes gripande och fängslande och hyllar samtidigt med trofasthet och uthållighet de principer och värderingar som har växt sig starka i våra organisationsled. Assyriska Demokratiska organisationen hyllar samtidigt de tiotusentals syriska fångar med olika etniciteter och religioner som vi i organisationen är starkt förenade med under ordet frihet, som givit sitt liv och offrat sig för det.

Vi fortsätter se på framtiden med hopp och tillförsikt med stor förhoppning om att ett samhälle som vi drömt om kommer att bli verklighet en dag och att tyranner hamnar där de borde vara. I slutändan kan ett sådant samhälle det inte uppnås utan människor som är villiga att offra sitt liv och sin frihet för detta mål.

Frige Kamrat Gabriel och alla frihetsfångar
Länge Leve ett fritt Syrien
Länge leve frihet för alla Syriens barn

Assyriska Demokratiska Organisationen
Sektionen i Sverige
2015-12-21

Inlagd Allmänna
Nyheter