ADO fördömer det barbariska angreppet mot de civila i Kamishli

Assyriska Demokratiska Organisationen efterlyser, i sitt uttalande, en internationell kommission för att kartlägga assyriernas situation i Syrien, samt att denna kommission identifierar och avslöjar dem som står bakom dessa brott mot mänskligheten för att föra de inför internationell brottsdomstol.

Al-Wusta kvarteret i den centrala delen av staden Qamishli som har en kristen majoritet utsattes igår söndagen den 24 januari 2016 för ett fruktansvärt terrordåd igen. Denna gång skedde terrordådet genom en bomb placerad på en cykel som riktades mot kommersiella affärer på Miami Street. Terrordådet krävde tre martyrer och sårade ett dussintals personer allvarligt samt orsakade allvarliga materiella skador i området.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer med starkaste ordalag det barbariska angreppet mot obeväpnade civila i ett tätbefolkat område. Detta visar på systematiska attacker mot kristna i regionen i allmänhet och mot syriska assyrier i synnerhet för att skrämma och tvinga de till massflykt. De som ligger bakom dessa attacker har som mål att krossa den fredliga samexistensen mellan olika folkgrupper i Gozarto regionen och krossa gemenskapen mellan olika religiösa och etniska komponenter. Det som är viktigt och väsentligt i detta sammanhang är att betona den stora betydelsen av en politisk lösning i Syrien, och att enbart säkerhets- och militära lösningar inte kan skydda civila om det inte kommer i samband med en övergripande politisk lösning på nationell nivå som sätter stopp på den blodiga konflikten i Syrien och uppnår syriernas strävan efter frihet och jämlikhet i ett demokratiskt system och en sekulär stat.

Alla de säkerhetsmässiga och militära krafterna i regionen bär det juridiska och moraliska ansvaret för dessa attacker för att de inte vidtog nödvändiga åtgärder för att säkra och skydda de civila. Särskilt när dessa krafter håller tyst och inte anstränger sig för att avslöja omständigheterna bakom dessa upprepade attacker mot assyriska/syrianska städer och stadsdelar, framför allt den våldsamma attacken i staden Qamishli innan nyårshelgen, som dödade tiotals martyrer och lika många sårade.

ADO upprepar sitt budskap till vårt folks politiska, religiösa, civila och militära institutioner att ta sitt historiska ansvar i bildandet av ett nationellt och politisk råd i Syrien för att kunna stå emot utmaningar som hotar vårt folk i nuet och framtiden. Detta eftersom vår enighet idag blivit det minsta kravet att göra för att kunna möta denna onda attack.

ADO uppmanar också vårt folk att bemästra sina sår, och avlägsna sig från absurd hets och förräderi anklagelser mot varandra som bara kommer att öka vår svaghet och leda till mer splittring, istället bör vi visa respekt för de ansträngningar som görs och alla som arbetar bland vårt folk, var man än befinner sig. Vi måste stödja vårt folks trofasthet i sitt land tills vi passerar denna svåra situation som plågar regionen.

Assyriska Demokratiska Organisationen uppmanar det internationella samfundet, representerat av FN:s säkerhetsråd, att ta sitt ansvar för att skydda vårt folk som är ursprungsbefolkningen vars existens är hotad i sitt ursprungsland. ADO uppmanar även påtryckningar på den syriska regimen och andra krafter som är en del av den rådande verkligheten för att låta internationella observatörer och medlemmar av internationella undersökningskommissionen för Syrien för att kartlägga det assyriska/syrianska folkets situation på den syriska ön Gozarto och rapportera till de internationella aktörerna i syfte att skydda denna ursprungsbefolkning. Samt identifiera och avslöja dem som står bakom dessa brott mot mänskligheten för att föra de inför internationell brottsdomstol.

I denna svåra situation skickar vi våra djupaste kondoleanser till martyrernas familjer, till alla Qamishyli borna och vårt folk i hemlandet och diasporan, och ber om ett snabbt tillfrisknande för de sårade.

Länge leve ett fritt, enat och evigt Syrien för alla sina medborgare.

Assyriska Demokratiska Organisationen
25 januari 2016

Taggat med: , , , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter