Tillsammans för att stoppa det förödande kriget i Syrien

På initiativ av Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, och det Kurdiska Demokratiska Progressiva Partiet i Syrien, PDPKS, anordnades en konferens som är den första i sitt slag sedan utbrottet av krisen, där alla komponenter på den syriska ön, Gozarto, deltog under fredagen den 14 oktober i staden Amuda i Norra Syrien.

Under parollen ”Tillsammans för att stoppa det förödande kriget i Syrien och för att bygga ett demokratiskt Syrien för alla dess medborgare”, började arbetet i det nationella forumet för den syriska ön Gozarto där fler än 400 representanter från alla folkgrupper, religiösa samfund och politiska och sociala institutioner, från kurdiska och arabiska stammar och intellektuella personligheter deltog. Forumet började med en tyst minut för att hedra minnet av landets martyrer som har fallit offer i kampen för friheten. Därefter lästes talet för en förberedande kommitté för forumet av Hamid Darwish, generalsekreterare för Kurdiska Demokratiska Progressiva partiet i Syrien. Sedan, lästes förberedande kommitténs förslag till diskussionsunderlag, av ADO ordförande, kamrat Gabriel Moushe.

Därefter höll representanter från alla inbjudna organisationer var sitt tal och många inlägg gjordes av privata personligheter. Alla tal och inlägg betonade vikten av att bevara den civila freden, främja försoningen samt den ömsesidiga respekten för varandra.

Efter första delen av programmet bjöd konferensvärdarna, ADO och PDPKS, alla deltagare på lunch som gav möjlighet till deltagare att lära känna varandra vilket bidrog till en god atmosfär under mötet.

Efter lunchen samlades konferensdeltagarna för att diskutera de framlagda förslagen av ADO och PDPKS. Mötesdeltagarna enades om elva framlagda punkter som följer nedan och kom också överens om ett hedersavtal samt valde en kommission på elva personer som ska fullfölja och verkställa tagna beslut.

De elva rekommendationspunkterna som godkändes är följande:

1. FNs säkerhetsråd och det internationella samfundet (de sjutton berörda länderna i Syrien konflikten) i synnerhet Ryssland och USA uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder och beslut för att få ett omedelbart slut på kriget som har förstört och än förstör Syrien.

2. Den militära lösningen leder inte till fred och säkerhet i Syrien. Fred och säkerhet kan bara uppnås genom direkta förhandlingar mellan regimen och oppositionen under internationella samfundets överseende av FN, som ska leda till en rättvis politisk lösning för att uppfylla det syriska folkets förväntningar och önskemål.

3. Kriget i Syrien har bara har gett upphov till att terroristiska och extremistiska organisationer, som ISIS och Al-Nusra med flera, har fötts och växt. Därför uppmanas alla syrier till samarbete med det internationella samfundet för att bekämpa terrorism och för att rädda landet från ondska, förstörelse och krig med mål att skapa och bygga ett nytt demokratiskt Syrien.

4. För att säkerställa Syriens enighet och oberoende krävs en sekulärt demokratisk stat som bevarar frihet, respekterar och värnar mänskliga rättigheter samt lägger grunderna för rättvisa, jämlikhet, fullt medborgarskap och verklig partnerskap för och mellan alla komponenter i landet.

5. Syrien är en multietnisk stat, med olika religioner och kulturer, dess konstitution erkänner alla etniska och religiösa rättigheter och betraktar deras språk och kulturer som nationella språk och kulturer, som gav upphov till Syriens historia och civilisation.
6. Den kurdiska frågan är en nationell fråga vars politiska lösning måste finnas enligt internationella avtal. Detta kommer att bidra till att främja freden och stabiliteten i Syrien i framtiden.

7. Ett konstitutionellt erkännande av assyrier syrianernas etniska identitet samt dess existens och se att deras nationella rättigheter säkras är ett rättvist krav som kommer att stärka den demokratiska processen i det nya Syrien.

8. Samarbete och samverkan mellan de olika delarna av ön som araber, kurder, assyrier, armenier och tjetjener, muslimer, kristna och yezidier, skulle stärka de historiska banden, samhörigheten samt värdet av partnerskap bland alla dess komponenter.

9. Deltagarna i Gozarto forumet förkastar alla former av nationell och religiös extremism och intolerans, och arbetar för tolerans samt principen av att respektera varandra, detta kommer för att främja freden, öka tilliten och samarbete mellan medborgarna.

10. Forumet kräver att alla parter och styrkor som kan påverka läget måste göra ytterligare ansträngningar för att säkra en permanent och ett kontinuerligt flöde a livsmedel och läkemedel och andra väsentliga varor för att underlätta för medborgarna och förbättra nivån på samhällstjänster samt sträva efter att minska monopol som är skadliga för medborgarna.

11. Målet för nationella Gozarto forumet, och dess valda kommission, är att bilda en nationell och social ram, vars mål är att bevara den civila freden för samexistens och ska vara öppen för alla syrier i alla provinser, i syfte att stärka de nationella band, tills vi lyckas samla en allmän nationell syrisk konferens som ska lägga grunden för en demokratisk stat, som man strävar efter.

Hedersavtal
Mötets deltagare kom överens om följande heders avtal:

1. Vi representanter som är samlade här från araber, kurder, assyrier, armenier, och tjetjener (muslimer, kristna och yezidier) lovar att arbeta för att främja civila freden, och sociala tryggheten mellan de olika komponenterna på Gozarto som gagnar våra allas intressen.

2. Deltagarna i Gozarto forumet lovar att fördöma och kriminalisera användandet av våld för att lösa problem och istället använda dialog och fredliga medel som verktyg i konfliktlösningen mellan de olika grupperna på ön.

3. Vi lovar att arbeta tillsammans för att konfrontera terrorism, extremism och intolerans mot alla dess former och uttryck.

4. Vi lovar att främja förståelse och harmoni, och befästa principen om ömsesidig respekt för alla nationella och religiösa särdragen hos alla komponenter på Gozarto.

Vi från ADO Sverige gratulerar ADO i Syrien och PDPKS för en lyckad konferens och önskar all framgång för den valda kommissionen i sitt arbete för nå konferensens mål som var: ”Tillsammans för att stoppa det förödande kriget i Syrien, och för att bygga ett demokratiskt Syrien för alla dess medborgare.”

Inlagd Allmänna
Nyheter