PYD påminner om förtryckarregimer

Beväpnade enheter i "Asayish" tillhörande självadministration, som styrs av demokratiska unionen partiet PYD, plundrade onsdagen den 15 mars 2017, Assyriska Demokratiska Organisationen huvudkontor i Hasake och stänga kontoret med kedjor och plomberade dörren enligt dekret nr 5 utfärdats av institutionen i fråga.

Assyriska demokratiska organisationen fördömer detta handlande som innebär en uppenbar kränkning av de mest grundläggande offentliga fri- och rättigheter som garanteras genom internationella konventioner. Överträdelsen innebär också en förtryckande praxis som uppenbarligen saknar all rättslig föredöme och folklig legitimitet men också påminner starkt om den förtryckande regimen och dess säkerhetsstyrkor under åren 2011 och 2012 då den plomberade högkvarteret för Assyriska Demokratiska Organisationen.

Ironiskt nog, sammanföll detta skamliga förfarande med årsdagen för det syriska folkets uppror om återställande av frihet och värdighet! Assyriska Demokratiska Organisationen kräver av ledningen för den så kallade självadministrationen att upphöra med dessa metoder. Vårt råd till ledningen för självadministration är att upphöra med tillämpningen av samma praxis och metoder som den förtryckande regimen praktiserad mot oliktänkande, och låta alla politiska partier verka fritt för att hitta en formel för ett nationellt samförstånd som inkluderar alla, ter sig logiskt och låter sig rimma med de moderna universella värderingarna.

Stängningen av assyriska organisationens huvudkontor i Hasake, som är ett säte för verksamheter för fred, kultur och välgörenhet, är att tysta rösten för den fredliga och politiska kampen. Den innebär också ett hårt slag mot samexistens, stabilitetsfrämjande, och skydd av civilbefolkningen.

Assyriska Demokratiska Organisationen, som grundades 1957 och har gjort en hel del uppoffringar till förmån för verkställande av en demokratisk förändring och fört en kamp mot förnekande av existensen av det assyriska folket i Syrien, kommer inte att vara tyst mot illegitima krafter som använder sig av väpnat våld. Organisationen har vid flera tillfällen uttryckt sig avvisande mot förtryckarlogik och uppmanar även denna gång aktörerna till en balanserad och förnuftig inställning där alla samhällets beståndsdelar ska ha bestämmande rätt utan kränkningar av den ena eller den andra. Detta är det enda sättet att uppnå stabilitet och skapa ett klimat av frihet och demokrati.

Leve Syrien, ett fritt hemland för alla sina invånare
Syrien 15 MARS 2017

Assyriska Demokratiska Organisationen
medie- och kommunikationsenheten

Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter