Turabdin Kommitté Uppvaktar den Turkiska Ambassaden

Representanter för Turabdin Kommittén som består av en del assyriska-syrianska organisationer och kyrkor har haft möte med turkiska ambassaden i Stockholm, onsdagen den 16 augusti. Turabdin Kommittén representerades av Zekiye Cansu, İsmet Karademir, Yahko Isik och Sait Yildiz.

Mötet med ambassaden varade i en timme och flöt i positiv anda. Ambassaden lovade att framföra brevet med våra organisationers krav till de berörda ministrarna i Turkiet och kommer att följa upp frågan personligen.

-Vi kommer att fortsätta med vårt arbete tills den turkiska staten häver sitt beslut om konfiskeringen och överlåter dessa egendomar till sina rättmätiga ägare.
Vi i kommittén kommer att fortsätta kontakta våra organisationer som inte var med denna gång, för att utveckla samarbetet och utvidga kommittén.
Konfiskeringarna av våra helgedomar angår oss alla oavsett benämning, tro och politisk inriktning säger sammankallande för Turabdin Kommitté Sait Yildiz.
20841019_1403628843054468_1237712437032442922_n
20841051_1403628853054467_5436432597285739038_n

Inlagd Allmänna
Nyheter