ADOs Ungdomskonferens i Norrköping

Söndagen den 3 september höll ADO en ungdomskonferens i Assyriska kulturföreningen i Norrköping. På konferensen deltog ungdomar från Norrköping, Linköping, Nyköping och Stockholm. Med var också ADO-medlemmen Rebecka Barjosef från Eslöv genom Skype. Rebecka hade i uppgift att presentera ADO och dra upp frågeställningar till ungdomarna kring förväntningar och funderingar i arbetet med ADO.

Alla närvarande hade chansen att berätta vad de vill arbeta med, vilka färdigheter de har men också chansen att få sina frågor besvarade. Under konferensen presenterades även Assyriska hjälpfonden av dess ordförande Zekiye Cansu.

Under en av diskussionerna talade vi om vilka mål vi har i arbetet inom ADO. Det övervägande svaret var att vi vill stärka vår roll i våra hemländer och få till en assyrisk provins där assyrierna i våra hemländer kan få en skyddszon, och dit assyrier i diasporan kan återvända till. För att uppnå detta måste vi arbeta politiskt och synas och höras i politiska forum.
Izabelle Ortega, en ny medlem i ADO från Norrköping reflekterar kring konferensen: ”Jag tyckte mötet fungerade bra, alla som var där var väldigt engagerade. Det var också tydligt vad vi skulle jobba för men kanske inte hur vi ska göra det”.

Eftersom ADO arbetar politiskt kan uppgifterna ibland verka väldigt omfattande och svårgreppade, men det brukar klarna allteftersom. Vanliga uppgifter kan vara att översätta texter skrivna från assyrier i hemlandet, för att kunna sprida information och kunskap. Representera ADO och dess syfte och mål i olika politiska forum, nationella så som internationella.
IMG-20170903-WA0003

IMG-20170903-WA0004
IMG-20170903-WA0005

Inlagd Allmänna
Nyheter