ADO träffade Assyriska Demokratiska Rörelsen

En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO är på besök i kurdiska regionen i Irak.

Delegationen som består av ADO ordf. Gabriel Moushe och kamrat Keriakes Kourie haft ett möte med Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR i Arbil, tisdagen den 17 oktober 2017. ADR representerades av vice general sekreteraren, samt ledamot i det kurdiska parlamentet, Jony Yaco och politbyrå medlemmen Kaldo Ramzi. Under mötet diskuterades situationen för det assyriska folket i Irak och Syrien. Båda organisationer betonade vikten av att intensifiera bilaterala kontakter samt samla alla våra krafter under dessa svåra tider. ADO Delegationen kommer att träffa alla andra organisationer bland vårt folk för att stärka samarbetet mellan dessa organisationer

Taggat med: , , , ,
Inlagd Allmänna
Nyheter