Ny ledning för ADO i Sverige

Assyriska Demokratiska Organisationens sektion i Sverige anordnade sin ordinarie kongress den 11 mars 2018 i Assyriska Kulturföreningen i Norrköping. Kongressen inleddes med en tyst minut till minnet av frihets martyrerna och därefter följdes av ADO:s avgående ordförande Habro Barsaumo Dikmens inledningstal som berörde de olika aktiviteterna som har genomförts och utmaningar som ADO står inför.

Efter genomgången av verksamhets -och ekonomiberättelsen kopplades ADO General sekreterare Kamrat Gabriel Moushe,in från Kamishly i Syrien, via Skype där han framförde ADO-ledningens tal till kongressen och uppmanade ombuden till fortsatt kamp för existens och frihet.
Efter Habro Gabriels tal diskuterade ombuden verksamhetsplanen för den kommande perioden som består av följande fyra områden; politiskt, medialt, humanitärt och organisatoriskt arbete.
Kongressombuden var eniga om att fortsätta stödja det syriska folkets kamp för frihet och värdighet i Syrien, stödja det assyriska folkets kamp i Irak och vara språkrör och uppmärksamma assyriernas hotande existens i Turkiet.
I det humanitära arbetet beslutade kongressen att helhjärtat stödja Assyriska Hjälpfonden värdefulla arbete för att kunna hjälpa de behövande i Mesopotamien i allmänhet och i Syrien i synnerhet.
Kongressombuden var eniga om att organisationen bör bli bättre på sociala medier.
Den nya styrelsen ska fullfölja avgående styrelsens arbete när det gäller rekrytering av kvinnor och ungdomar till organisationen. Arbetet som påbörjades i detta området har gett bra resultat. Det är första gången i organisationens historia som majoriteten av styrelseledamöterna som valts till ADO styrelsen, i Sverige är kvinnor.
Den nya styrelsen är:
Atea Baravdish, Abjar Moushe, Meryem Demirel, Rebecka Barjosef, Sait Yildiz, Samira Gergeo och Samir Brahim.
Vi önskar dem all lycka och framgång i deras nya uppdrag.
Å ADO:s vägnar riktar ett stort tack till Assyriska Föreningen i Norrköping för gästvänligheten.

Inlagd Allmänna
Nyheter