ADOs årliga konferens i Norrköping

Söndagen den 16 september samlades en del av ADO medlemmarna från hela Sverige i Assyriska kulturföreningen i Norrköping för att diskutera och utvärdera ADOs framtida politiska ställningstagande, organisationsutveckling och det humanitära arbetet i hemlandet, inför kommande ADO kongressen som ska äga rum i början av 2019.

Inledningsvis började mötet med att ADO ordf. Habro Gabriel Moushe via Skype från Syrien förklarade det politiska läget och ADOs roll i oppositionen och kommissionen som ska skriva en ny konstionenen för Syrien. Habro Gabriel berörde även i sitt framförande stängningen av de assyriska skolorna och hävdade bestämt att ADO kommer att kämpa tillsammans med våra organisationer och kyrkor i hemlandet för att hitta en långvarig lösning genom dialog och samarbete. Mötets deltagare fick svar på alla sina frågor.

Därefter diskuterades frågan ingående och i valet mellan diktatur och demokrati enades majoriteten om att ADO självklart fortsätter att vara en del av den demokratiska oppositionen.

ADO anser att vägen fram att möjliggöra och säkra vårt folks rättigheter går via kampen som ges av den demokratiska oppositionen i samarbete med likasinnade grupper som vill skapa ett nytt, demokratiskt, pluralistiskt och sekulärt Syrien, som grundas på internationella konventioner om mänskliga rättigheter och revolutionens grunder, frihet och värdighet. I valet mellan regimen som aldrig kommer att respektera vårt folks rättigheter blir oppositionen det enda valet för ADO som är en opposition organisation sedan dess grundadet.

Vidare diskuterades organisationsutveckling där engagemang, aktiva medlemmar är en central faktor och det humanitära arbetet i form av att fortsätta med hjälpisanmlingar för att kunna hjälpa de behövande i Syrien.

Inlagd Allmänna
Nyheter