Iran backar om syriskt våld

Irans president Ahmadinejad byter nu fot och uppmanar sin allierade Syrien att upphöra med våldet och lösa inbördeskonflikten med fredliga medel.
Inlagd
Nyheter