Gabriel Moshe utnämndes till Årets Assyrier 2013

Lördagen den 15 mars höll Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) sitt årsmöte i Göteborg där ADOs generalsekreterare Gabriel Moshe utnämndes till Årets Assyrier 2013. Gabriel Moshe fördes bort av den syriska säkerhetstjänsten den 19 december 2013 och har hållits fängslad på olagliga grunder sedan dess.

Gabriel Moshe erhöll priset som Årets Assyrier 2013 med motiveringen:

Årets Assyrier 2013 har under flera år kämpat för utökade assyriska rättigheter och demokrati i Syrien. Under hela hans aktiva tid i politiken har han använt fredliga metoder.  Gabriel Moshes ödmjukhet och samtida bestämdhet i att assyrierna måste tillerkännas sina rättigheter är något AUF värdesätter, arbetar för och starkt uppmuntrar.


Under torsdagen den 19 december 2013 fördes Gabriel Moshe bort i staden Qamishli av den syriska säkerhetstjänsten.  Gabriel Moshes bortförande har väckt uppmärksamhet och kritiserats, inte bara av assyriska  organisationer, utan av stater och internationella organisationer. Gabriel Moshe har tjänat som en förebild för den assyriska ungdomen genom att våga motsätta sig en diktatorisk regim och verka för ett demokratiskt Syrien där assyrierna erkänns som en minoritet.

 

Assyriska Demokratiska Organisationen tackar AUF för att ha uppmärksammat Gabriel Moshes kamp under hela sitt liv för det assyriska folket. Vi är stolta över vår kamrats starka vilja att stanna kvar i hemlandet och kämpa för assyriska rättigheter trots konstanta hot och fångenskap. Vi är även stolta över den assyriska ungdomen som genom AUF tar initiativ till att uppmärksamma fängslade assyriska politiker och aktivister.

 

Sverige 16.03.2014

 

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter