Assyriska Demokratiska Organisationens 14:e kongress

Under parollen ”Kampen för konstitutionellt erkännande av det assyriska-syrianska folkets nationella identitet och demokrati för Syrien” höll Assyriska Demokratiska Organisationen sin fjortonde ordinarie generalkongress den 29 april 2023. Med stort deltagande av kongressombud som representerade ADO:s sektioner och kommittéer i diasporan och hemlandet. Kongressen öppnades med en tystminut för att hedra assyriska folkets -och frihetsmartyrerna i hemlandet och följde med ett tack tal för avgående ordf. Habro Daoud Daoud som blev tvungen lämna sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Till ny ordf. valdes Habro Gabriel Moushe och vice.ordf. Habro Bashir Saadi. Nedan följer engelska översättningen av slutdeklarationen från ADO:s 14:e Allmänna kongressen.

Konfiskeringar fortsätter

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer stark den konfiskeringen av assyriska egendomar av PYD-styrda administrationen i norra Syrien. Nedan följer Assyriska Demokratiska Organisationens fördömande.

Rasha Camoun kidnappades!

Den PYD styrda självadminstrationen kidnappade den assyriska kvinnan, Rasha Chamoun söndagen den 3 juli i staden Derik i Norra Syrien. I uttalandet nedan fördömer Assyriska Demokratiska Organisationen gripandet och kräver Rashas frigivning omedelbart.

Frige Husam Alkass

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer kidnappningen av människorättaktivisten Husam Alkass! Idag på eftrmiddag kidnappade en maskerad grupp vår kamrat Husam Alkass utanför en butik i staden Malikiyah (Derik).

Gott nytt Akitu 6771

Assyriska Demokratiska Organisationens uttalande i samband med det assyriska-babyloniska nyåret, Akitu 6771.

Kampen för jämställdhet är även männens ansvar!

År 2021. Pandemin håller ett hårt och envist grepp om världen. Den berör alla. Oavsett vilka “mänskliga fack” som vi än tillhör. Det mellanmänskliga avståndet som är ett måste, sliter hårt på oss och våra relationer. Aldrig förr har det blivit så tydligt att vi människor behöver varandra. Vi är i grund och botten en social varelse. Även i kalla Norden där det gärna önskas ett integritets avstånd. MItt i allt detta fortsätter vår planet att snurra. Snurra vidare vilket leder oss framåt. Mot framtiden. Mot nya upptäckter. Nya framgångar, Utvecklingen följer oss och går jämte oss. Tur är det. Men. Den snurrar inte så fort som det borde göra. På Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens 1975 i Mexiko togs initiativ till att införa en gemensam internationell kvinnodag. Två år senare beslutade FN:s generalförsamling sedan om detta i en resolution 1978 föddes den internationella kvinnodagen med födelsedag 8 mars.

ADO kämpar för att ”säkerställa en bättre framtid för våra barnbarn”

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO fortsätter med sina ansträngningar för att säkra assyriska folkets nationella rättigheter i den nya syriska konstitutionen. Det rådgivande teamet som består av representanter för Assyrier/syrianer, kurder och yezidier befann sig i Genève under de FN-ledda syriska konstitutionella kommitténs förhandlingar som ägde rum mellan, den 25-29 januari 2021. Assyriska Demokratiska Organisationen representerades av Kamrat Karam Dawli, medlem i ADOs verkställandeutskott. Nedan kan ni läsa om aktiviteterna som det Rådgivande teamet gjorde i Genève under förhandlingarna.

Fred -och Frihetsfronten i Moskva

EN delegation från den ny bildade Fred -och Frihetsfronten träffade Rysslands utrikesminister Sergej Labrov och Rysslands särkilda sändebud för Syrien, Mikhail Bogdanov, den 25 september 2020, i Moskva. Assyriska Demokratiska Organisationen representerades av Kamrat Karam Dawli.

ADOs möte med USA

En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen under ledningen av ADO Ordf Daoud Daoud träffade den amerikanska administrationen torsdagen den 24 september 2020 i staden Hasaka i Syrien.

PFFs Politiska vision

Den ny bildade Fred -och Frihetsfronten mellan Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Kurdiska Nationella Rådet, ENKS, Rörelsen för Syriens framtid och det Arabiska Rådet för Eufrat och Al-Jazeera, har proklamerat sin politiska vision för Syrien.
Nyheter