Frige Husam Alkass

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer kidnappningen av människorättaktivisten Husam Alkass! Idag på eftrmiddag kidnappade en maskerad grupp vår kamrat Husam Alkass utanför en butik i staden Malikiyah (Derik).

Gott nytt Akitu 6771

Assyriska Demokratiska Organisationens uttalande i samband med det assyriska-babyloniska nyåret, Akitu 6771.

Kampen för jämställdhet är även männens ansvar!

År 2021. Pandemin håller ett hårt och envist grepp om världen. Den berör alla. Oavsett vilka “mänskliga fack” som vi än tillhör. Det mellanmänskliga avståndet som är ett måste, sliter hårt på oss och våra relationer. Aldrig förr har det blivit så tydligt att vi människor behöver varandra. Vi är i grund och botten en social varelse. Även i kalla Norden där det gärna önskas ett integritets avstånd. MItt i allt detta fortsätter vår planet att snurra. Snurra vidare vilket leder oss framåt. Mot framtiden. Mot nya upptäckter. Nya framgångar, Utvecklingen följer oss och går jämte oss. Tur är det. Men. Den snurrar inte så fort som det borde göra. På Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens 1975 i Mexiko togs initiativ till att införa en gemensam internationell kvinnodag. Två år senare beslutade FN:s generalförsamling sedan om detta i en resolution 1978 föddes den internationella kvinnodagen med födelsedag 8 mars.

ADO kämpar för att ”säkerställa en bättre framtid för våra barnbarn”

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO fortsätter med sina ansträngningar för att säkra assyriska folkets nationella rättigheter i den nya syriska konstitutionen. Det rådgivande teamet som består av representanter för Assyrier/syrianer, kurder och yezidier befann sig i Genève under de FN-ledda syriska konstitutionella kommitténs förhandlingar som ägde rum mellan, den 25-29 januari 2021. Assyriska Demokratiska Organisationen representerades av Kamrat Karam Dawli, medlem i ADOs verkställandeutskott. Nedan kan ni läsa om aktiviteterna som det Rådgivande teamet gjorde i Genève under förhandlingarna.

Fred -och Frihetsfronten i Moskva

EN delegation från den ny bildade Fred -och Frihetsfronten träffade Rysslands utrikesminister Sergej Labrov och Rysslands särkilda sändebud för Syrien, Mikhail Bogdanov, den 25 september 2020, i Moskva. Assyriska Demokratiska Organisationen representerades av Kamrat Karam Dawli.

ADOs möte med USA

En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen under ledningen av ADO Ordf Daoud Daoud träffade den amerikanska administrationen torsdagen den 24 september 2020 i staden Hasaka i Syrien.

PFFs Politiska vision

Den ny bildade Fred -och Frihetsfronten mellan Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Kurdiska Nationella Rådet, ENKS, Rörelsen för Syriens framtid och det Arabiska Rådet för Eufrat och Al-Jazeera, har proklamerat sin politiska vision för Syrien.

Fred -och frihetsfront bildats

Efter flera månaders politiska överläggningar mellan Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Kurdiska Nationella Rådet, ENKS, Rörelsen för Syriens framtid och det Arabiska Rådet för Eufrat och Al-Jazeera, bildades Freds och Frihetsfronten, den 28 juli 2020, i Norra Syrien. I slutdeklarationen som utfärdades efter mötet hävdas att "Freds - och Frihetsfronten är en politisk allians mellan ett antal syriska politiska organ som syftar till att bygga ett demokratiskt, pluralistiskt och icke-centraliserat och värdigt system som garanterar det syriska folkets frihet..."

Statement on the 63rd Anniversary of the Founding of the Assyrian Democratic Organization

The Assyrian Democratic Organization has realized since its establishment on 15th of July 1957, as the first national political organization working among the Syriac Assyrians, that solving the issue of national diversity in Syria and to overcome the deprivation, discrimination and injustice that they have suffered from, along with other nationalities, can’t be achieved except through a comprehensive national solution that guarantees the rights of all people of Syria. Therefor its approach and method, since the beginning, has been based on correlation between Assyrian National struggle and the Syrian National Democratic struggle, in which it has been the formula of strengthening of cooperation with other existing political groups. With that premise in mind, the ADO has joined the Syrian National Opposition to achieve the democratic changes that all the Syrians are hoping for.

ADO följer utvecklingen i Khabour

Fredagen den ​​10 juli 2020, besökte en delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen, bestående av ADO Ordf. Habro Daoud Daoud och Habro Gabriel Moushe från organisationens verkställande utskott, tillsammans med Samir Shamoun och Kamrat Nabil Oshana från ADOs Syriens gren, byarna i Khabour området med syfte att undersöka de senaste händelserna på plats och stärka bandet mellan våra civila och kyrkliga institutioner.
Nyheter