Kontakta oss

En lösning på den assyriska frågan förutsätter politisk organisering!

Den assyriska frågan var högaktuell redan för ett sekel sedan. När det moderna mellanöstern tog sin form, fanns långtgående tankar om ett nationalhem för det assyriska folket. När folkmordet på assyrierna i det Ottomanska riket ägde rum fanns, skedde detta framför ögonen på dåtidens stormakter. Vi kan idag fråga oss hur det kommer sig att den assyriska frågan inte får större uppmärksamhet. Detta inte minst med tanke på att frågan som sådan har en historia och en rättighetsdimension som ur ett demokratiskt perspektiv är relevant.

När vi i ADO blickar framåt finner vi mycket positivt. De politiska förändringarna i mellanöstern skapar förnyade möjligheter för att den assyriska frågan åter skall hamna i blickfången. Detta sker emellertid inte med någon automatik. Det förutsätter ökade kollektiva och individuella ansträngningar. Det mest grundläggande i detta sammanhang och kanske själva förutsättningen är frågan om den politiska organiseringen bland assyrierna. Eller rättare sagt avsaknaden av politisk organisering. Om detta talade redan Ashur Yousef i början av det förra seklet.

Detta säger vi, ty den assyriska frågan är en politisk fråga. Politisk organisering och en enträgen kamp på den politiska arenan är den enda garanten för att vi på sikt skall kunna flytta fram våra positioner som folk. Vi behöver politiken och det är upp till oss.

Du som läser detta brev har också ett uppdrag och en roll att spela. ADO erbjuder dig en arena för att bidra till den assyriska frågan. Vi tror på en öppen och modern organisation som har sin ansats i den verklighet som vårt folk lever i. Vår kamp är öppen och demokratisk och vi tror därför att en politisk lösning är möjlig för vårt folk i hemlandet Beth-Nahrin. ADO är till sin karaktär en global assyrisk organisation med rötter i hemlandet. Vi förenar politiska krafter och erfarenheter från stora delar av världen, hemlandet såväl som den assyriska diasporan.

Vi måste bli fler: unga, kvinnor och män. Alla kan bidra. Har du funderingar och frågor kring ADO’s verksamhet i Sverige och hemlandet? Tveka inte att kontakta oss.

ado.swe@gmail.com

Nyheter