Kampen för jämställdhet är även männens ansvar!

År 2021. Pandemin håller ett hårt och envist grepp om världen. Den berör alla. Oavsett vilka “mänskliga fack” som vi än tillhör. Det mellanmänskliga avståndet som är ett måste, sliter hårt på oss och våra relationer. Aldrig förr har det blivit så tydligt att vi människor behöver varandra. Vi är i grund och botten en social varelse. Även i kalla Norden där det gärna önskas ett integritets avstånd. MItt i allt detta fortsätter vår planet att snurra. Snurra vidare vilket leder oss framåt. Mot framtiden. Mot nya upptäckter. Nya framgångar, Utvecklingen följer oss och går jämte oss. Tur är det. Men. Den snurrar inte så fort som det borde göra. På Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens 1975 i Mexiko togs initiativ till att införa en gemensam internationell kvinnodag. Två år senare beslutade FN:s generalförsamling sedan om detta i en resolution 1978 föddes den internationella kvinnodagen med födelsedag 8 mars.

Denna dag har en historia ännu längre tillbaka. Internationella kvinnodagen firades redan tidigt 1900 tal och dess anstiftare var den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen av kommunisten Clara Zetkin. Tanken var att dagen vart år skulle firas och uppmärksammas under parollen: “Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.”

I Sverige firas högtidsdagen från och med 1912. Hur firas Internationella kvinnodagen? Hur bör den firas? Eller hur bör den uppmärksammas och hedras? Hur hade de kvinnor som gick i bräschen för kvinnors rösträtt velat att vi, kvinnor och män skulle fira och hedra denna dag? Vill vi att innebörden av denna dag ska bestå av ett “Grattis på internationella kvinnodagen!” följt av att en ros läggs i var kvinnas hand? Eller vill vi mer än så? Ja. Det vill vi. Vi är många människor som vill mer. Mycket mer. Många människor vill att löneskillnaderna ska utraderas. Många vill att jämställdheten ska ta plats på fullt allvar. Ett jämställt samhälle är ett välmående samhälle. Ett folks utveckling och framsteg är beroende av hur pass folkets kvinnor utvecklas och tar plats.

Så, nu tittar vi på den assyriska kvinnans plats i den politiska kampen. Hur ser det ut? Hur viktigt är det egentligen att en assyrisk kvinna tar plats vid det politiska förhandlingsbordet? Har vi överkommit de normer och traditioner som finns gällande kvinnans syfte? Kan vi säga “inshallah det är din tur nästa gång” när en assyrisk kvinna har tagit plats i det politiska rummet och inte bara på bröllop till unga kvinnor som inte gift sig, som kanske inte vill gifta sig? I Sverige har den assyriska kvinnan tagit plats. Många kvinnor har ledande positioner inom det assyriska föreningslivet. Det finns assyriska kvinnor som är journalister, rektorer, chefer, författare, föreläsare, entreprenörer och politiker. Men är det tillräckligt? Kan vi hävda att jämställdheten mellan den assyriska kvinnan och den assyriska mannen är i balans? Svaret på den frågan är tyvärr nej. Den assyriska kvinnans kamp att bli jämställd det motsatta könet är lång. I dagsläget är de långt ifrån jämställda. Obalansen är påtaglig. I de politiska leden vad gäller den assyriska politiska kampen är det få kvinnor som syns. Vad det beror på kan vi spekulera mycket kring. Att kampen, utåt sett, inte verkar bära frukt. Att politik inte är det primära valet i unga assyriers liv. Att det verkar vara för komplicerat och svårt. Att det politiska arbetet är statiskt och tungrott. Hur förändras en obalans? Hur förbättras den? Jo. Genom att delta. Delta i kampen för att bryta mot det patriarkala och feodala synsätt som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Denna uppmaning är till både kvinnor och män som är progressiva. Kampen och ansvaret för jämställdhet mellan den assyriska kvinnan och den assyriske mannen är inte enbart en kamp som ska bedrivas av kvinnor. Det är lika mycket männens kamp och ansvar. I varje kamp vars strävan är att öka jämställdhet är det de progressiva krafternas betydelse oerhört stor. Så även här. Stöd kampen. Var med i den. Delta.

Inshallah är det nästa gång du som vi ser. I marschen. I kampen. På internationella kvinnodagen. Och alla andra dagar.

ADO Sverige sektionen

Inlagd Allmänna
Nyheter