ADOs tal under Socialist Internationalens möte

Mina damer och herrar, mitt namn är Rebecka Barjosef och jag representerar Assyriska Demokratiska Organisationen från Sverige. Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill jag tacka PES för möjligheten att närvara och tala på denna kongress.

ADO i Socialist Internationalens möte

Assyriska Demokratiska Organisationen representeras av Rebecka Barjosef och Ninorta Baravdish vid Socialist Internationalens kongress i Budapest fredagen den 12 juni. Nedan kan ni läsa ADOs tal under mötet och vi kommer med svensk översättning inom kort.

Erkänn folkmordet!

Organisationen Ittihat ve Terraki Cemiyeti (Kommittén för Union och Framsteg) i det Osmanska riket har på ett systematiskt sätt genomfört ett folkmord på de kristna folken (armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker) som levde sedan årtusenden i områdena Anatolien, Mindre Asien och Mesopotamien. I sammanhanget bör också nämnas en del kurdiska klaners aktiva deltagande i folkmordet.

Dr Samir Ibrahim är fri!

Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige nåddes idag 3 mars 2015 av den glada nyheten att vår kamrat och frihetskämpen dr. Samir Ibrahim har frisläppts.

Rädda Khabourassyrierna i Syrien från stundande massakrer och övergrepp

I gryningstimmarna den 23 februari 2015 inledde terrorgruppen ISIS en väpnad attack mot de assyriska byarna och städerna längs floden Khabour i provinsen Hassake i Syrien. Byar har invaderats och civila kristna assyrier kidnappats i stor omfattning. Kvinnor, barn och äldre har förts bort till i dagsläget okänd plats och ort. De senaste nyheterna från Khabourområdet indikerar emellertid att många hålls som gisslan i deras egna hem under ISIS kontroll.

IS har attackerat byarna i Khabour

Terrororganisationen IS har attackerat ett flertal assyriska byar norr om floden Khabour i norra Syrien. Byarna försvarades inledningsvis av lokala assyriska miliser som var för få till antalet i jämförelse med IS. IS har tagit 10-tals fångar, troligtvis främst by vakter, vars öde är okänt.

IS har tagit ner korsen på kyrkorna i Khabur

En väpnad grupp som tillhör den radikala organisationen IS beordrade de boende i den assyriska byn Tel Hormuz under hot att avlägsna korsen från kyrkorna. Ifall byborna motsatte sig IS krav hotade IS med att riva ner kyrkorna istället.

Frihet åt alla hederskämpar i regimens fängelser

Uttalande Med anledning av första årsdagen för arresteringen av Gabriel Moushe Gawrieh, ordförande för Assyriska Demokratiska Organisationens politiska byrå. Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, har sedan den startades 1957 haft en nationell och demokratisk förfaringssätt som präglats av inslag om kamp för en fredlig tillvaro, frihet och värdighet för den syriske medborgaren. En medborgare som fråntogs alla sina rättigheter av en regim som praktiserade alla former av förtryck, orättvisor, korruption, nepotism och plundring av landets tillgångar.

Irakiska parlamentet kräver att FN skapar ett skyddsområde för minoriteter i Ninveslätten

Som en följd av extremistgruppen ISIS offensiv i Ninveslätten kräver irakiska parlamentet att FN agerar för att skapa ett skyddsområde. Detta i enighet med FNs artikel 139 om det internationella samfundets skyldighet att skydda medborgare i ett visst land när staten inte kan garantera deras säkerhet.

Abgar Moshe är frisläppt

Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige nåddes idag 5 augusti 2014 av den glada nyheten att människorättskämpen och juristen Abgar Moshe har frisläppts av den syriska regimen.
Nyheter