ADO fördömer attacken av de kurdiska Assayish enheterna i staden Qamishli i Syrien

På söndagen den 11 januari-2016 bröt sammandrabbningar ut i al-Wusta kvarteret i Qamishli, mellan soldater från Sootoro enheterna och kurdiska Asayish enheterna som tillhör den självadministrativa styret. Majoriteten av Al-Wusta invånare är assyrier och kristna. Attackerna orsakade en Sootoro medlems martyrskap samt en civil. En del av de stridande på båda sidor skadades och fördes snabbt till sjukhus.

The ADO condemns the Attack of the Kurdish Assayish Units in Qamishli

On Sunday, 11-January-2016, clashes broke out in al-Wusta Quarter of Qamishli, between fighters from the Sootoro Units and the Kurdish Assayish Units, which belong to the proclaimed Self-Administration. Al-Wusta residents are predominantly Assyrian and Christian. The attacks led to the martyrdom of one of the Sootoro members and a civilian, and some of the fighters on both sides were injured and rushed to the hospital.

Två år i fängelse för frihet och jämlikhet

Två hela år har gått sedan ordförande och kamrat Gabriel Moshe fängslades och anklagades för terrorism av regimen i Syrien! Terroranklagelsen som regimen riktat mot vår kamrat och ordförande bygger på Assyriska Demokratiska Organisationens principer och strävanden som varit stående punkter sedan organisationens bildande samt vår outtröttliga kamp för frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet för samtliga syriska medborgare oavsett etnicitet och eller religion.

Vi sörjer vår kamrat och frihetskämpe Nouman Hanna

Med stor sorg nåddes vi av den tragiska nyheten om att vår kamrat, patrioten och frihetskämpen Nouman Hanna har lämnat oss, efter en plötslig hjärtattack, den 23 november 2015 i staden Kabre Hevore (Qahtaniyeh) i Syrien

Declaration

The terrorist group of the Islamic State (ISIS) posted a recent video on the internet displaying the execution of three civilian Assyrians, who were abducted along with approximately another 200 Assyrians from the Khabour Villages during the ISIS invasion of the 35 Assyrian villages in Khabour on 23-February-2015

Till allmänna opinionen

Det lagstiftande rådet i det kurdiska ”självstyret” i Gozarto regionen i norra Syrien har, i mitten av september i år, stiftat en lag som behandlar "skydd och förvaltning av egendom tillhörande frånvarande och flyktingar ". Syftet med denna lag påstås vara att dels beskydda dessa egendomar från att omhändertas av inkräktare och främlingar och dels sätta in intäkterna från dessa egendomar i samhällstjänst och underhålla den mångfald som finns i "kantonen".

Bortförandet av oskyldiga civila är brott mot folkrätten

Fördröjning av en politisk lösning på den syriska konflikten leder till mer våld och mer oskyldigt blod utgjutelse.

Omedelbara åtgärder krävs för att bevara de syriska assyriernas existens!

I de tidiga morgontimmarna den 25 juni 2015 inledde terrororganisationen IS en militär offensiv mot staden Hassake. Attackerna har resulterat i att stadsdelen Nashwa väster om staden har fallit i händerna på IS. Bombningar med granatkastare och tungt artilleri sker urskillningslöst. IS inledde även en militär offensiv mot staden Ain Arab Kobanî för att kontrollera den och det har resulterat i att minst tjugo civila har dött. En ny våg av panik sprider sig bland invånarna i staden Hassake vilket ledde till att många tvingas bort från sina hemtrakter och tar nu skydd i områden med stort assyriskt/syrianskt invånarantal i städerna Tel Tamer och Qamishli i norra Syrien.

ADOs tal under Socialist Internationalens möte

Mina damer och herrar, mitt namn är Rebecka Barjosef och jag representerar Assyriska Demokratiska Organisationen från Sverige. Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill jag tacka PES för möjligheten att närvara och tala på denna kongress.

ADO i Socialist Internationalens möte

Assyriska Demokratiska Organisationen representeras av Rebecka Barjosef och Ninorta Baravdish vid Socialist Internationalens kongress i Budapest fredagen den 12 juni. Nedan kan ni läsa ADOs tal under mötet och vi kommer med svensk översättning inom kort.
Nyheter