Tillsammans för att stoppa det förödande kriget i Syrien

På initiativ av Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, och det Kurdiska Demokratiska Progressiva Partiet i Syrien, PDPKS, anordnades en konferens som är den första i sitt slag sedan utbrottet av krisen, där alla komponenter på den syriska ön, Gozarto, deltog under fredagen den 14 oktober i staden Amuda i Norra Syrien.

Protest Memorandum gällande visionen av de viktiga förhandlingarna i kommissionens politiska lösning i Syrien

Den Högsta Förhandlingskommissionen för den Syriska Revolutionen och Oppositionen (HNC) meddelade sin ståndpunkt för en politisk lösning i Syrien genom ett dokument med titeln "Exekutivt ramverk för en politisk lösning som bygger på Genèvekommunikén (2012)." Detta tillkännagivande gjordes under en internationell konferens i London den 7 september 2016. Förutom ledning av HNC, konferensen ingår också utrikesministrarna och företrädare för 11 länder i vad som kallas "Syriens vänner". Detta dokument har orsakat en hel del ilska och förbittring bland kristna i allmänhet, och assyrier i synnerhet.

Vår Ledare är fri!

Öppet möte om assyriernas hotade existens i Syrien

Söndagen den 14 feb 2016 anordnade Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige ett öppet möte i dialog med allmänheten om assyriernas akuta läget i Syrien. ADO:s representanter gav en kort information om senaste läget I Syrien och vad ADO har gjort efter senaste terrordåden i Kamishly, samt vilka initiativ ADO har tagit i diasporan.

Firandet av Naum Faiks minnesdag

Assyriska föreningarna i Stor Stockholm anordnade 86 års minnesdagen för vår nationalhjälte Naum Faik i Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka. Programmet för minnesdagen som bestod av många olika delar öppnades av Botkyrkas föreningsordförande Teglat Lahdo som läste en dikt till minnet av Vår ledare Naum Faik. Detta följdes med en tyst minut till minnet av martyrerna. Efter öppnandet sjöng vår folkkäre sångare Ninib Ablahat Lahdo kamrat Naum Faiks berömda sång, ” Vakna upp, son av Assyrien” samt en av sina egna sånger som behandlar utvandringens konsekvenser för ett folks framtid.

Enighet är vägen framåt!

På inbjudan av Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige samlades assyriska kaldeiska syrianska politiska, nationella och kyrkliga institutioner under söndagen den 31 januari i Södertälje för att diskutera vårt folks situation i hemlandet.

ADO fördömer det barbariska angreppet mot de civila i Kamishli

Assyriska Demokratiska Organisationen efterlyser, i sitt uttalande, en internationell kommission för att kartlägga assyriernas situation i Syrien, samt att denna kommission identifierar och avslöjar dem som står bakom dessa brott mot mänskligheten för att föra de inför internationell brottsdomstol.

ADO fördömer attacken av de kurdiska Assayish enheterna i staden Qamishli i Syrien

På söndagen den 11 januari-2016 bröt sammandrabbningar ut i al-Wusta kvarteret i Qamishli, mellan soldater från Sootoro enheterna och kurdiska Asayish enheterna som tillhör den självadministrativa styret. Majoriteten av Al-Wusta invånare är assyrier och kristna. Attackerna orsakade en Sootoro medlems martyrskap samt en civil. En del av de stridande på båda sidor skadades och fördes snabbt till sjukhus.

The ADO condemns the Attack of the Kurdish Assayish Units in Qamishli

On Sunday, 11-January-2016, clashes broke out in al-Wusta Quarter of Qamishli, between fighters from the Sootoro Units and the Kurdish Assayish Units, which belong to the proclaimed Self-Administration. Al-Wusta residents are predominantly Assyrian and Christian. The attacks led to the martyrdom of one of the Sootoro members and a civilian, and some of the fighters on both sides were injured and rushed to the hospital.

Två år i fängelse för frihet och jämlikhet

Två hela år har gått sedan ordförande och kamrat Gabriel Moshe fängslades och anklagades för terrorism av regimen i Syrien! Terroranklagelsen som regimen riktat mot vår kamrat och ordförande bygger på Assyriska Demokratiska Organisationens principer och strävanden som varit stående punkter sedan organisationens bildande samt vår outtröttliga kamp för frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet för samtliga syriska medborgare oavsett etnicitet och eller religion.
Nyheter