ADO satsar på svensk nyhetssida

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, satsar på egensvensk nyhetssida för att nå en bredare läsargrupp och stimulera den politiska debatten. Det är resultatet av ett ökat politiskt intresse bland assyriska ungdomar

De senaste åren har intresset för assyrisk politik vuxit. Allt fler, framför allt ungdomar, vänder sig till ADO i syfte att samtala kring aktuella politiska frågor. Det räcker emellertid inte alltid med att föra samtal via mail eller mötas vid föreläsningar och konferenser.

– Det är glädjande att vi börjar skönja ökat intresse för politiska frågor bland våra ungdomar, säger Sait Yildiz, ordförande för ADO i Sverige.

ADO satsar därför nu på en politisk nyhetssida där organisationen också kan få respons på politiken samtidigt som vi kan förtydliga våra ståndpunkter. Framför allt ges möjligheter för läsarna att utväxla idéer och tankar på den nya hemsidan.

Sedan flera år tillbaks har ADO en global hemsida. Information finns på ett stort antal språk. Sait Yildiz menar dock att varje land också har sina frågor och en mer utpräglad svensk-assyrisk hemsida underlättar i all den massa information som idag finns tillgänglig på internet.

ADO har genom sitt internationella nätverk och sektioner tillgång till unik information som ibland är på andra språk än just svenska. Ambitionen med den svenska hemsidan är att tillgängliggöra informationen för allmänheten i Sverige.

Den nya hemsidan, www.ado-sverige.org, skall ses som ett komplement till övriga utbud av assyriska sidor genom att hemsidan är särskilt orienterat mot politiska frågor som berör assyrierna i olika avseenden.

ADO tackar Andrias Isik som ägnat mycket energi för att iordningsställa hemsidan samt Maria Melle för hjälp med lay-out.

Inlagd Allmänna
Nyheter