En bättre värld kräver solidaritet

Med det senaste årets erfarenheter av ett orättvist ekonomiskt system finns nu en bra grund för att gå vidare med en rättvisare politik där ingen lämnas efter. Det råder goda förutsättningarna för en reformering av det internationella systemet i en mer progressiv och demokratisk riktning.

En sådan utveckling bör också inkludera världens statslösa folk. Assyriernas situation i deras hemländer har successivt förvärrats, inte minst i Irak. Uppskattningsvis hälften av den assyriska populationen i landet har nu sökt sig till andra delar av världen. Bakgrunden är den aggression som riktas mot folkgruppen. Mosulregionen i Irak utgör det assyriska folkets kärnområden och samma område utgör gruppens historiska hemvist. Kravet på en autonomi för assyrierna i Irak är något som den internationella arbetarrörelsen bör ställa sig bakom.

De oförätter som drabbat folkgruppen är många. 1915 inleddes ett folkmord i Turkiet som innebar att en stor del av gruppmedlemmarna mördades. Marker konfiskerades och ett stort antal assyrier, främst barn och kvinnor, tvångskonverterades. Ännu har inte omvärlden bemödat sig att ta ställning till dessa händelser. Frågan har behandlats i den svenska riksdagen och den svenska regering väljer att följa den linje som den turkiska staten aktivt verkar för och händelserna förnekas.

Ett eventuellt turkiskt medlemskap i EU förutsätter att landet tar itu med sin blodiga historia. Trots att det funnits positiva utvecklingstendenser i landet, är vägen till att framtida medlemskap uppenbar lång. Idag finns enbart ett par tusen assyrier kvar i de sydöstra delarna av landet. Den viktigaste institutionen i regionen är S:t Gabriel klostret som nu utsätts för enorma påtryckningar från kringboende feodala ledare med aktivt stöd från den lokala och statliga apparaten. Klostret står inför rättsprocesser och riskerar att förlora marker som hört till assyrierna i årtusenden. I praktiken handlar det om regelrätt konfiskering av mark och egendom, något som borde vara främmande i en modern rättsstat. Ett internationellt engagemang i frågan har bidragit till att rättegångarna ständigt skjuts upp. Vi förväntar oss nu att EU gör än tydligare markeringar för att sätta stopp för konfiskering av assyrisk mark i Turkiet

  • Autonomi för assyrierna i Irak!
  • Rör inte S:t Gabriel klostret i Turkiet!
  • Asyl för assyriska flyktingar!

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO

Sverige Sektionen

Inlagd Allmänna
Nyheter