ADO föryngrar sig

Ett nationellt tänkande hos ungdomen är A och O för ett folks framtida existens. Med denna tanke anordnade vår Sverigegrupp förra helgen en veckoslutskurs med målet att bilda en ungdomssektion. ADO är en stark politisk organisation inom vårt folk och vi är väl förankrade över hela världen där det finns assyrier bosatta. Målet och arbetet för medlemmarna syftar till att lyfta fram den politiska assyriska frågan på agendan hos regeringar inom vars gränser assyrier lever. Det egna folkets diverse civila och politiska rättigheter samt folkgruppens framtida existens är frågor som prioriteras. Utöver detta har, kanske främst under tidigare år, även det kulturella varit ett viktigt inslag i organisationens arbete.

Ungdomarna som deltog på kursen fick ta del av lärorika föreläsningar, diskussioner fördes kring organisationens allmänna och speciella principer, dessutom gav föreläsaren Sait Yildiz deltagarna en historisk återblick, dels för att belysa ADO:s syfte och framtida vikt men också för att klarlägga olika frågor och områden som organisationen har jobbat och för närvarande jobbar med.

Det förklarades att ADO är en fristående politisk organisation vars arbete i Sverige även går ut på att hjälpa och stärka de nationella förbunden och föreningarna runt om i landet. Medlemskap eller engagemang i någon annan assyrisk organisation utesluter inte engagemang i ADO, snarare tvärtom. Våra medlemmar har en stor spridning i Sverige, i så gott som varje förenings – eller förbundsstyrelse sitter en eller flera ADO-medlemmar. Dessutom betonas att varje medlem bidrar utifrån sina egna förutsättningar.

Tanken och målet med kursen förklarades vid dess början, ett nätverk skall bildas av och för unga assyrier runt om i Sverige och en stark nationell känsla skall återigen väckas till liv för att stärka hela den assyriska rörelsen, riksförbundet, de olika ungdomsförbunden och de lokala föreningarna så klart inbegripna. Detta ses i förlängningen som ett sätt att stärka hela folkgruppen och ett sätt att så långt som möjligt säkra tillvaratagandet av nationen. Ungdomarna skall vidare, då detta nätverk bildats, arbeta självständigt med frågor som man finner viktiga. Naturligtvis kommer de äldre och mer erfarna medlemmarna alltid att bistå ungdomarna med hjälp och stöd.

En positiv och uppmuntrande känsla genomsyrade hela helgen och gruppen kom också fram till konkreta beslut och åtgärder som skall vidtas för att förverkliga målet. Kursdeltagarna tackar ADO för initiativet och ett speciellt tack riktas till Assyriska föreningen i Norrköping för uppehälle och logi under helgen!

Inlagd Allmänna
Nyheter