ADO-firandet stoppades av den syriska säkerthetspolisen

Med en stor möda och efter åtskilliga hinder lyckades Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, göra klart förberedelserna till den årliga folkliga manifestationen den 15 juli i samband med organisationens grundande.

Till denna dag anordnades en manifestation även i staden Kamishly dit många Assyrier från hela Syrien samt ett stort antal emigranter från många utvandringsländer tillrest. Vid manifestationen närvarade även företrädare för etniska och nationella organisationer samt representanter för olika kulturella, finansiella och sociala sammanslutningar.En kort stund efter manifestationens öppnande stoppade elementer ur säkerhetstjänsten aktiviteten och beordrade deltagarna att omedelbart lämna platsen.

Trots många övertalningsförsök om vikten av ett fortsatt firande genomförde elementerna ur säkerhetstjänsten ordern om förbud att genomföra manifestationen.

Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen, samtidigt som vi tackar alla som deltagit i manifestationen och tagit mödan att resa dit, fördömer säkerhetstjänstens agerande att stoppa aktiviteten som syftade till öppenhet och återhållsamhet samt en fredlig tillvaro; vilka är en del av ADO:s politiska linje.

Detta beslut, som avspeglar en tillbakagång i processen för mänskliga rätt- och friheter och demokratins frånvaro i landet, har med all säkerhet skapat ett stort missnöje bland alla deltagare.

Detta agerande som inte gagnar de nationella intressen och skadar landets anseende kommer inte att förhindra oss från att fortsätta vår nationella, fredliga och offentlig kamp för en tillvaro präglad av jämlikhet och fullständiga medborgerliga rättigheter.

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
17 juli 2010

Inlagd Allmänna
Nyheter