Den syriska säkerhetstjänsten arresterar två assyriska ungdomar

Måndagen den 20 september 2010 anhöll den syriska regimens avdelning för politisk säkerhet Gabriel Issa Eskandar i staden Kamishly. Gabriel är varken känd för att vara politiskt aktiv eller har varit knuten till något politiskt parti. Arresteringen utfördes med anledning av att Gabriel vajade en flagga innehållande assyriska symboler under en kulturell fest. Festen var arrangerad av och för assyrier med alla sina benämningar.

Flaggan som Gabriel vajade innehåller symboler som är förbundna med den assyriska civilisationen och historian och ses som en nationell symbol i Syrien och i landet mellan floderna, Mesopotamien. Symbolen dekorerar samtliga syriska museer och har varit föremål för flera utställningar inom landets gränser.

Gabriel har efter omfattande påtryckningar i häktet erkänt att han har köpt flaggan av Nahir Hanna som jobbar inom tryckeribranschen och som inte har någon som helst politisk anknytning till något politiskt parti. Med anledning av detta har även Nahir Hanna gripits och förts till häktet. Vi anser att det är viktigt att betona att den nämnda symbolen säljs offentligt i olika affärer över hela landet.

Efter två dagar i häktet i Kamishly har nu ungdomarna flyttats till en annan ort där de kommer att åtalas av en militärdomstol för ”uppvigling” enligt paragraf 307 i allmänna brottslagen.

Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer dessa godtyckliga arresteringar samtidigt som organisationen kräver frigivningen av ungdomarna och ett tillbakadragande av anklagelserna mot dem.

Vi kräver också att myndigheterna upphör med sin ständiga övervakning av medborgare och myndigheternas inblandning i medborgarnas liv och leverne som sträcker sig ända ner till medborgarnas små förehavanden.

Vi kräver också frigivningen av alla yttrandefrihetsfångar i Syrien i syfte att förstärka den nationella enigheten och garantera ett värdigt och fritt liv för alla medborgare i landet.

Syrien 25 september 2010

Assyriska Demokratiska Organisationen

Inlagd Allmänna
Nyheter